Η μητροπολιτική πολιτική: ανάλυση και περίπτωση μελέτης από το Γαλλικό μοντέλο πολιτικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η μητροπολιτική πολιτική: ανάλυση και περίπτωση μελέτης από το Γαλλικό μοντέλο πολιτικής

Καραμπέτσος, Παναγιώτης

Η πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η μητροπολιτική πολιτική. Ανάλυση και περίπτωση μελέτης από το Γαλλικό μοντέλο πολιτικής», εκπονήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει την πολιτική της δημιουργίας και διαχείρισης μητροπολιτικών περιοχών. Στην προσπάθεια παρουσίασης της πολιτικής, γίνεται μια ιστορική αναδρομή και παρουσίαση των μητροπολιτικών περιοχών και των αντίστοιχων πολιτικών που δημιουργήθηκαν και ακολουθήθηκαν. Έμφαση δίδεται στο Γαλλικό μοντέλο μητροπολιτικής πολιτικής, εκθέτοντας παράλληλα και την Ευρωπαϊκή και παγκόσμια εμπειρία. Παρουσιάζεται επίσης και αναλυτικό παράδειγμα της Λιλ για την παρουσίαση της γαλλικής πολιτικής. Η έντονη αστικοποίηση που βίωσε και βιώνει ο πλανήτης στις περιόδους 1790-1850, 1850-1920 και 1920 μέχρι σήμερα , δημιούργησε μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα, καθώς διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική πορεία των υπόλοιπων-μικρότερων πόλεων. Το πέρασμα του χρόνου δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις μητροπολιτικές περιοχές, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η αύξηση της εγκληματικότητας και της ανεργίας, η διόγκωση του αστικού ιστού, η δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων. Η δημιουργία της μητροπολιτικής πολιτικής, δημιουργήθηκε με σκοπό να μετριαστούν αυτά τα προβλήματα και να δημιουργήσουν τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την αειφόρο ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε σε πολλές περιπτώσεις ανά τον κόσμο. Τα αποτελέσματα ήταν άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Το γαλλικό μοντέλο κρίθηκε επιτυχημένο και πρότυπο, γεγονός που μας ώθησε στην ανάλυση και παρουσίαση του.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μητροπολιτική - Γαλλία
Αστικοποίηση
Urbanization
Metropolitan policy - France
Αειφορική ανάπτυξη
Sustainable development
Πολιτική

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-10-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.