Εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Δήμο Κορυδαλλού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εισαγωγή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στο Δήμο Κορυδαλλού

Σπαθάρα, Αικατερίνη

Λόγω των περίπλοκων χαρακτηριστικών των περιβαλλοντικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ανάγκη αλλαγής του τρόπου αντιμετώπισης τους. Η κατεύθυνση που δόθηκε στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, προτείνει το συντονισμό της οικονομικής ανάπτυξης με τη περιβαλλοντική διαχείριση. Ένα από τα εργαλεία που δημιουργήθηκαν για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ). Τα συστήματα αυτά είναι εθελοντικά και στοχεύουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των οργανισμών που τα εφαρμόζουν. Αρχικά, σχεδιάστηκαν για τον ιδιωτικό τομέα, εν τούτοις, η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικότερα η δημόσια διοίκηση, τα τελευταία χρόνια έχει δείξει αυξημένο ενδιαφέρον για αυτά. Σήμερα στην Ευρώπη κυριαρχούν δυο πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: το διεθνές ISO 14001 και το ευρωπαϊκό EMAS.Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να κατανοήσει το τρόπο λειτουργίας των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και να διαπιστώσει αν μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμα εργαλεία. Παράλληλα, εξετάζει τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, από τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Η εργασία χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος, εστιάζοντας κυρίως στο EMAS και τη τοπική αυτοδιοίκηση και στο δεύτερο μέρος γίνεται προσπάθεια καταγραφής των αρχικών σταδίων υιοθέτησης του EMAS στη τοπική αυτοδιοίκηση και πιο συγκεκριμένα στο δήμο Κορυδαλλού. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στη σύνταξη μιας περιβαλλοντικής πολιτικής, στην εκπόνηση μιας περιβαλλοντικής ανάλυσης, στη δημιουργία ενός περιβαλλοντικού προγράμματος και σε κάποιες προτάσεις οργανωτικής δομής. Δυστυχώς υπήρξαν αρκετά προβλήματα, παρ’ όλο που η δημοτική αρχή ήταν θετική στο εγχείρημα.Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προέκυψε τονίζει ότι τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλεία και όχι ως πανάκεια, όπως θέλουν ορισμένοι να τα παρουσιάζουν. Αν και έχουν την ικανότητα να βελτιώνουν τις τεχνικές δομές και την επικοινωνία, δε σημαίνει απαραίτητα ότι προασπίζουν την επιτυχημένη περιβαλλοντική διαχείριση αλλά ούτε και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η επιτυχία τους εξαρτάται από το περιεχόμενο που τους δίνεται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Κορυδαλλος
Κορυδαλλός
Environmental Management System
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Korydallos
προστασία
Περιβάλλον - Διαχείριση - Ελλάδα
Environmental management - Greece
περιβάλλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)