Επίδραση της κατανάλωσης κρασιού μεταγευματικά σε δείκτες φλεγμονής σε υγιείς άντρες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επίδραση της κατανάλωσης κρασιού μεταγευματικά σε δείκτες φλεγμονής σε υγιείς άντρες

Καλαθαρά, Κωνσταντία

Εισαγωγή- Σκοπός: Ιδιαίτερος λόγος έχει γίνει τα τελευταία χρόνια για την ευεργετική επίδραση του κρασιού σε παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα συμπεριλαμβανομένου της αθηροσκλήρωσης. Η φλεγμονή και η θρόμβωση αποδεδειγμένα εμπλέκονται στην παθογένεια της αθηροσκλήρωσης. Τα ερευνητικά δεδομένα για την μεταγευματική αντιφλεγμονώδη και αντιθρομβωτική δράση που ενδέχεται να εμφανίζει η κατανάλωση του κρασιού είναι περιορισμένα. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να αξιολογήσει την μεταγευματική επίδραση δύο διαφορετικών κρασιών τα οποία έχουν επιλεγεί έναντι άλλων κυρίως λόγω της καλύτερης ικανότητας τους να αναστέλλουν in vitro την επαγόμενη από τον Παράγοντα Ενεργοποίησης Αιμοπεταλίων (PAF) συσσώρευση αιμοπεταλίων. Μεθοδολογία: 8 υγιείς άνδρες, φυσιολογικού βάρους, μη καπνιστές, ηλικίας 30 ± 3 ετών, συμμετείχαν με τυχαία σειρά σε 4 δοκιμασίες. Κάθε δοκιμασία περιλάμβανε την κατανάλωση πρωινού συγκεκριμένης σύστασης με: 4 ml/kg ΣΒ νερό, 4 ml/kg ΣΒ αιθανόλη (12.5%), 4 ml/kg ΣΒ λευκό κρασί (κύρια ποικιλία Ρομπόλα), 4 ml/kg ΣΒ κόκκινο κρασί (κύρια ποικιλία Cabernet Sauvignon). Δείγματα αίματος συλλέχθηκαν πριν και αμέσως μετά τη λήψη του πρωινού με το όποιο ποτό καθώς και 30, 60 , 90, 120, 150, 180, 210, 240, 300 και 360 λεπτά μετά. Στον ορό μετρήθηκαν η γλυκόζη, η ολική χοληστερόλη, η HDL χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια με εμπορικά διαθέσιμα κιτ. Επιπλέον μετρήθηκε η ικανότητα των αιμοπεταλίων σε πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP) να συσσωρεύονται υπό την επίδραση του Παράγοντα Ενεργοποίησης των Αιμοπεταλίων (PAF). Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως EC50 PAF δηλαδή η συγκέντρωση του PAF που απαιτείται για να προκαλέσει το 50% της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων Αποτελέσματα: Δεν υπήρξε κάποια στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των 4 παρεμβάσεων στις συγκεντρώσεις της γλυκόζης και των λιποειδών. Στη παρέμβαση με το λευκό κρασί όμως τα τριγλυκερίδια εμφάνισαν στατιστικώς σημαντική αύξηση σε σχέση με το νερό στα 360 λεπτά (p=0,03) ενώ μετά την κατανάλωση του κόκκινου κρασιού στατιστικώς σημαντικές διαφορές στα 210 λεπτά (p=0,04), στα 300 λεπτά (p=0,04), και στα 360 λεπτά (p=0,04) σε σχέση με το νερό. Όσον αφορά τις διαφορές που παρατηρήθηκαν στην ικανότητα των αιμοπεταλίων να συσσωρεύονται παρατηρήθηκε μια οριακή διαφοροποίηση μεταξύ των παρεμβάσεων (p=0,07). Στις επιμέρους συσχετίσεις παρατηρήθηκε ότι η παρέμβαση με το λευκό κρασί παρουσίασε στατιστικώς σημαντική διαφορά με το νερό (p=0,03) και μάλιστα τις χρονικές στιγμές 30 (p=0,02), 90 (p=0,02) και 210 (p=0,03) λεπτά παρουσίασε μείωση στην ικανότητα συσσώρευσης των αιμοπεταλίων σε σχέση με το νερό. Συμπεράσματα: Τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση κρασιού μπορεί να επηρεάσει την μεταγευματική κατάσταση παράλληλα με τη λήψη του γεύματος και να μειώσει την ικανότητα συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Απαιτείται ωστόσο περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα ατόμων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Οίνος - Υγιειονολογικές απόψεις
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες - Παράγοντες κινδύνου
Cardiovascular system - Diseases - Risk factors
Atherosclerosis
Wine - Health aspects
Αρτηριοσκλήρωση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-04


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.