Συχνότητα εμφάνισης σιδηροπενίας σε παιδιά σχολικης ηλικίας στην Τουρκία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Συχνότητα εμφάνισης σιδηροπενίας σε παιδιά σχολικης ηλικίας στην Τουρκία

Μοσχώνης, Γεώργιος

Η σιδηροπενία επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την συχνότητα εμφάνισης της σιδηροπενίας μεταξύ παιδιών σχολικής ηλικίας διαφορετικού Κοινωνικό-οικονομικού Επιπέδου (ΚΟΕ), που ζουν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη. Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης εξετάστηκαν 1014 παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών (504 Αγόρια και 510 Κορίτσια), από εννιά δημοτικά σχολεία των τριών αυτών πόλεων. Η συμμετοχή των υποκειμένων στην μελέτη ήταν εθελοντική. Ελήφθησαν δεδομένα για το ΚΟΕ, τα ανθρωπομετρικά στοιχεία των παιδιών, για αιματολογικούς και βιοχημικούς δείκτες της κατάστασης σιδήρου του οργανισμού τους και για την κατανάλωση θρεπτικών συστατικών και τροφίμων που σχετίζονται με την βιοδιαθεσιμότητα του διαιτητικού σιδήρου. Η συχνότητα εμφάνισης της σιδηροπενίας βρέθηκε να είναι υψηλότερη για τα κορίτσια, συγκριτικά με τα αγόρια, αλλά και για τα παιδιά Χαμηλού ΚΟΕ, σε σχέση με εκείνα Μέσου και Υψηλού ΚΟΕ. Το ίδιο εύρημα ίσχυε και για τα επίπεδα των αιματολογικών και βιοχημικών δεικτών της κατάστασης του σιδήρου, καθώς αυτά βρέθηκαν να είναι χαμηλότερα για τα παιδιά Χαμηλού ΚΟΕ. Όσο αφορά τους διαιτητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την βιοδιαθεσιμότητα του σιδήρου, τα παιδιά Χαμηλού ΚΟΕ, βρέθηκαν να έχουν υψηλότερη κατανάλωση τσαγιού και χαμηλότερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, πουλερικών, ψαριών και εσπεριδοειδών, σε σύγκριση με τα παιδιά Μέσου και Υψηλού ΚΟΕ. Συμπερασματικά, η συχνότητα εμφάνισης της σιδηροπενίας ήταν σχετικά υψηλή, ιδιαίτερα για τα παιδιά Χαμηλού ΚΟΕ. Η υψηλότερη κατανάλωση τσαγιού και η χαμηλότερη κατανάλωση εσπεριδοειδών από τα παιδιά Χαμηλού ΚΟΕ, ίσως προσδίδει μια ένδειξη για τον πιθανό ρόλο συγκεκριμένων διαιτητικών συνηθειών στην διαφορετική εκδήλωση της κλινικής αυτής κατάστασης μεταξύ των κοινωνικό-οικονομικών ομάδων. Μολαταύτα, απαιτείται περισσότερη έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο τομέα, ώστε να διαμορφωθούν σωστές στρατηγικές δημόσιες υγείας, για την αντιμετώπιση της διαταραχής αυτής, σε πρώιμα στάδια της ζωής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παιδιά - Διατροφή
Iron deficiency anemia - Turkey
Σιδηροπενική αναιμία - Τουρκία
Σιδηροπενία
Children - Nutrition
Iron deficiency

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.