Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφής στην καρδιαγγειακή νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφής στην καρδιαγγειακή νόσο

Μανίκα, Βασιλική

Η παχυσαρκία, το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και ηυπερλιπιδαιμία αποτελούν μερικούς από τους κυριότερους παράγοντες κινδύνουγια την ανάπτυξη της στεφανιαίας νόσου. Όταν οι παράγοντες αυτοί αποτελούνχρόνιες καταστάσεις, διεγείρεται η απόκριση οξείας φάσης, που έχει σαναποτέλεσμα την έκκριση προ-φλεγμονωδών κυτοκινών, με κυριότερη τηνιντερλευκίνη 6 (IL-6). Η χρόνια φλεγμονή ενισχύει την ανάπτυξη τηςαθηρωματικής πλάκας, που είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα της στεφανιαίαςνόσου (ασταθής στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου). Έχει αποδειχθεί ότιπολυμορφισμοί στο γονίδιο της IL-6 παίζουν ρόλο στην έναρξη και την πορεία τηςαθηρωματικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, η πρόσληψη αντιοξειδωτικώνουσιών από τη διατροφή προστατεύει τον οργανισμό από την οξειδωτική βλάβη τωνελεύθερων ριζών οξυγόνου, οι οποίες παράγονται από τις προαναφερθείσεςφλεγμονώδεις καταστάσεις που παρατηρούνται στη στεφανιαία νόσο.Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο πολυμορφισμός -174G/C τουγονιδίου της IL-6 σε 80 ασθενείς με στεφανιαία νόσο και σε 27 υγιείς μάρτυρες.Διερευνήθηκε η πιθανή διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης του πολυμορφισμούστις δυο ομάδες του δείγματος, αλλά και η σχέση του με τους κλασσικούςπαράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου. Πράγματι, η συχνότητα του Gαλληλομόρφου βρέθηκε μεγαλύτερη στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο σε σχέσημε τους υγιείς μάρτυρες (p-value=0.05). Δεν φάνηκε όμως να υπάρχουν στατιστικάσημαντικές διαφορές ανάμεσα στους γονότυπους και τους κλασσικούς παράγοντεςκινδύνου.Στη συνέχεια το δείγμα της μελέτης χωρίστηκε τόσο ως προς την παρουσίαή όχι του πολυμορφισμού, όσο και ως προς την παρουσία ή όχι της νόσου.Διερευνήθηκαν οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες για τη συχνότητα εμφάνισης τωνκλασσικών παραγόντων κινδύνου (τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα Δ.5.),για τα επίπεδα λιπιδίων και γλυκόζης αίματος (πίνακας Δ.6.). Τα αποτελέσματα τηςανάλυσης αυτής δείχνουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην συχνότηταεμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη ανάμεσα στις ομάδες ασθενών με στεφανιαίανόσο και γονότυπο GG (15, 29%) και στους μάρτυρες με τον ίδιο γονότυπο (2, 4%)(p=0.03). Στη συνέχεια μελετήθηκε μελετήθηκε η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και τέλος, η διαφορά στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικώνπλούσιων σε αντιοξειδωτικά συστατικά, όπως είναι η βιταμίνη C, η βιταμίνη Ε, τοβ-καροτένιο και το λυκοπένιο ανάμεσα στις ομάδες του δείγματος, που δενβρέθηκε στατιστικά σημαντική.Συμπερασματικά, στον Ελληνικό πληθυσμό το G αλληλόμορφο εμφανίζεταισε μεγαλύτερη συχνότητα στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και ο γονότυπος GGσχετίζεται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη τύπου ΙΙ στους ασθενείς μεστεφανιαία νόσο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Diseases - Nutritional aspects
Heart - Diseases - Nutritional aspects
Καρδιά - Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.