Εφαρμογές γεωπληροφορικής για τη βελτιστοποίηση του συστήματος αποκομιδής των αστικών στερεών αποβλήτων: η περίπτωση του Δ. Αγίας Παρασκευής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Εφαρμογές γεωπληροφορικής για τη βελτιστοποίηση του συστήματος αποκομιδής των αστικών στερεών αποβλήτων: η περίπτωση του Δ. Αγίας Παρασκευής

Τσούφη, Μαρία

Στην Ελλάδα η διαχείριση των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και των ανακυκλώσιμων υλικών αποτελεί ένα από τα πιο σύνθετα προβλήματα, ιδιαίτερα για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί σε αυτά γίνεται μεγαλύτερη κατανάλωση αγαθών και κατά συνέπεια μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για ένα πρόβλημα με ποικίλες διαστάσεις, οικονομικές, πολιτικές, νομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές, το οποίο σχετίζεται με την υγεία των ανθρώπων, τον πολιτισμό, τη ποιότητα του περιβάλλοντος αλλά και τη ποιότητας ζωής. Η διαχείριση των σύμμεικτων ΑΣΑ και των ανακυκλώσιμων υλικών ξεκινά με τη συλλογή τους από τους χώρους παραγωγής και καταλήγει στη τελική απόθεση τους. Ο τρόπος συλλογής και μεταφοράς, που χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα, είναι η τοποθέτηση των σύμμεικτων ΑΣΑ και των ανακυκλώσιμων υλικών σε κάδους, η συλλογή και μεταφορά τους από τα απορριμματοφόρα οχήματα μέχρι το χώρο επεξεργασίας/τελικής διάθεσης. Η βέλτιστη διαδρομή για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ και των ανακυκλώσιμων υλικών με τη χρήση νέων εργαλείων προσομοίωσης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ) μπορεί να οδηγήσει στο πιο οικονομικά αποδοτικό σενάριο αφού σήμερα τα περισσότερα συστήματα συλλογής έχουν αναπτυχθεί με εμπειρικό και συχνά ανορθολογικό τρόπο. Σκοπός της εργασίας είναι ο προσδιορισμός των βέλτιστων διαδρομών στο δήμο Αγίας Παρασκευής, βάση τεχνολογιών γεωπληροφορικής (τεχνολογία ΓΣΠ και τεχνολογία δορυφορικού εντοπισμού θέσης-GPS) και πραγματικών δεδομένων πεδίου. Το ΓΣΠ λαμβάνει υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους (π.χ. θέσεις κάδων απορριμμάτων), προσομοιώνει ρεαλιστικές συνθήκες και καταστάσεις και επιτρέπει στο χρήση να τροποποιήσει τους απαραίτητους παράγοντες για τη δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων. Το όφελος από τις προτεινόμενες βελτιώσεις υπολογίζεται με βάση τη μείωση του χρόνου συλλογής, της απόστασης που διανύουν τα απορριμματοφόρα κατά τη φάση συλλογής και τους ανθρώπινους πόρους, παράγοντες που διαμορφώνουν το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος της συλλογής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Geomatics
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Αγία Παρασκευή
Γεωπληροφορική
Βιομηχανικά απόβλητα
Refuse and refuse disposal - Greece - Attica (Nome) - Agia Paraskevi

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.