Βιώσιμη και ενδογενής τοπική ανάπτυξη στην ορεινή Αρκαδία: η περίπτωση των δήμων Λεβιδίου και Βυτίνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Βιώσιμη και ενδογενής τοπική ανάπτυξη στην ορεινή Αρκαδία: η περίπτωση των δήμων Λεβιδίου και Βυτίνας

Ζυγουράκη, Σταυρούλα

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετηθεί αν οι περιοχές των Δήμων Λεβιδίου και Βυτίνας μπορούν να επιτύχουν βιώσιμη και τοπική ενδογενή ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό συμπληρώθηκαν 211 ερωτηματολόγια τα σε κατοίκους της περιοχής , τα αποτελέσματα των οποίων επεξεργάστηκαν με τα προγράμματα EXCEL και STATGRAPHICS IV.Αρχικά, αναλύεται η έννοια της ανάπτυξης. και στη συνέχεια η περιγραφή δύο δήμων και οι πληροφορίες για την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητά τους. Ακολουθεί η παρουσίαση των πρωτογενών πληροφοριών. Διαπιστώνεται ότι υπάρχει τάση για απομάκρυνση από τα αγροτικά επαγγέλματα και αναζήτηση νέας δραστηριότητας, μη αγροτική. Η χαμηλή παραγωγή η μειωμένη ανταγωνιστικότητα η δύσκολη εύρεση πληροφοριών, προμήθεια πρώτων υλών, διακίνηση προϊόντων είναι οι λόγοι που ενισχύουν την παραπάνω άποψη. Δεν νοιώθουν ικανοποίηση από το εισόδημα, έχουν ανασφάλεια ως προς τις ευκαιρίες εργασίας και εμφανίζεται το πρόβλημα της υποαπασχόλησης. Υπάρχει αντίληψη για ανεπάρκεια στον τομέα της εκπαίδευσης, των δημοσίων υπηρεσιών και τις υπηρεσίας υγείας. Προτείνεται να γίνουν μέτρα ενίσχυσης και έργα υποδομής των αγροτικών δραστηριοτήτων όπως ανανέωση γεωργικού πληθυσμού και διακοπή του κατακερματισμού του κλήρου, μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές, παραγωγή προϊόντων προέλευσης. Εκμετάλλευση της οινοπαραγωγικής παράδοσης και ενθάρρυνση για ανάπτυξη μελισσοκομικής δραστηριότητας. Ορθολογική διαχείριση του Μαινάλου, προώθηση εναλλακτικού τουρισμού, ανάδειξη του φυσικού τοπίου και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός) - Βυτίνα
Sustainable development - Greece - Arkadia (Nome) - Vitina
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αρκαδία (Νομός) - Λεβίδι
Sustainable development - Greece - Arkadia (Nome) - Levidi

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.