Ανάπτυξη διαδραστικού χάρτη και ιστοσελίδας για την απεικόνιση μετεωρολογικών παραμέτρων στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ανάπτυξη διαδραστικού χάρτη και ιστοσελίδας για την απεικόνιση μετεωρολογικών παραμέτρων στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου

Κοκιοπούλου, Χαρίκλεια

H εξέλιξη που παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο της χαρτογραφίας κρίνεται ραγδαία. Όλοι οι γεωγραφικοί χάρτες είναι σμικρύνσεις και έχουν ως στόχο την αποθήκευση της γεωγραφικής πληροφορίας σε χωρική μορφή. Μία από τις κατηγορίες χαρτών είναι και οι μετεωρολογικοί χάρτες. Ένας μετεωρολογικός χάρτης παρουσιάζει μία πληροφορία αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα για τα προσεχή 24ωρα. Η πληροφορία που μπορεί να απεικονίζει ένας μετεωρολογικός χάρτης αφορά τη θερμοκρασία, τη βροχόπτωση αλλά και τον άνεμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν πολλοί φορείς (sites) που ενημερώνουν για τα μετεωρολογικά φαινόμενα που θα επικρατήσουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Ιανουάριο 2008, παρέχει τη δυνατότητα, μέσω του http://meteoclima.gr , αναλυτικής πρόγνωσης καιρού για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Η πρόγνωση στηρίζεται στο μη υδροστατικό μοντέλο περιορισμένης περιοχής WRF που περιγράφεται αναλυτικότερα στην κύριο μέρος της εργασίας. Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία διαδραστικών χαρτών που θα αναπαριστούν ατμοσφαιρικές παραμέτρους. Η μεθοδολογία βασίζεται σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Οι παράγωγοι χάρτες παρουσιάζονται σε ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια HTML5, JavaScript και Google Maps API. 

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Meteorology - Charts
etc.
Ψηφιακή χαρτογράφηση
diagrams
Cartography - Data processing
Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Χαρτογραφία - Επεξεργασία δεδομένων
Μετεωρολογία - Χάρτες
διαγράμματα
κλπ.
Digital mapping
Geographic information systems

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.