Καταγραφή και αξιολόγηση βάρους και ύψους βρεφών και νηπίων και των αντιλήψεων των γονέων τους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Καταγραφή και αξιολόγηση βάρους και ύψους βρεφών και νηπίων και των αντιλήψεων των γονέων τους

Μπιρμπίλης, Εμμανουήλ

Η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών από την εμβρυακή ηλικία μέχρι τηνενηλικίωση μπορεί να ελεγχθεί από την εξέλιξη του ύψους αλλά και του βάρουςτους, από τις πρώτες ώρες της γεννήσεις τους, αλλά ακόμα και πριν αυτάγεννηθούν μέσω των υπέρηχων και την συσχέτιση βάρους, μητέρας και εμβρύου.Υψηλής σημασίας για την δημόσια υγειά και την ανάπτυξη των παιδιών μέσαστα φυσιολογικά πλαίσια, που δεν προϋποθέτουν κάποια πάθηση, είναι ηαξιολόγηση του βάρους και του ύψους των παιδιών ανάλογα με την χρονολογικήηλικιακή ανάπτυξη τους.Στόχος της ερευνάς είναι να εκτιμήσει και να αξιολογήσει την ανάπτυξη μεδείκτες το βάρος και το ύψος στον ελλαδικό χώρο. Το δείγμα ήταναντιπροσωπευτικό ως προς το επίπεδο γνώσεων των γονέων και αποτελούνταναπό 2367 παιδιά από 5 νόμους της Ελλάδας (Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας,Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής) και να συσχετίσει αλλά και να αξιολογήσει τιςαντιλήψεις των γονέων τους και την επίδραση που μπορεί να έχουν αυτές στηνανάπτυξη και την υγεία των παιδιών.Η σπουδαιότητα της έρευνας έγκειται στο ότι είναι μια ερευνά με μεγάλο αλλάκαι αντιπροσωπευτικό δείγμα στον ελλαδικό χώρο που καταγραφή με μέτρησεςκαι αξιόλογη την ανάπτυξη (βάρος και ύψος) παιδιών από έξι μηνών έως καιπέντε ετών, σχετίζοντας την επίδραση που έχουν οι αντιλήψεις των γονέων στηνανάπτυξη αυτών των παιδιών αφού η πιθανή διαστρεβλωμένη αντίληψη τωνγονέων για την φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να οδηγήσει σεκαταστάσεις, από την μεριά των γονέων, βλαπτικές για την υγιή ανάπτυξη τουπαιδιού αλλά και της μελλοντικής του υγείας.Παρέχοντας έτσι μια σπουδαία βάση δεδομένων για εκτίμηση και τωνσχεδιασμό εθνικών προγραμμάτων για την υγειά μέσα από το σχολείο και τηνοικογένεια.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βρέφη - Φυσιολογικές απόψεις
Infants - Physiological aspects
Σωματικό βάρος - Παιδιά
Body weight - Children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)