Γυναίκα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στην Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Γυναίκα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στην Κύπρο

Ζένιου, Λάουρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει τίτλο «Γυναίκα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων στην Κύπρο» και διερευνά την επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής τοπικών παραδοσιακών προϊόντων της Κύπρου. Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των γυναικείων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Στόχοι της μελέτης ήταν: (α) η διερεύνηση της απασχόλησης των γυναικών στον επιχειρηματικό τομέα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στον τομέα αυτό και οι λόγοι οι οποίο οδήγησαν την Κύπρια γυναίκα να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. (β) ακόμη μελετάται η άποψη την οποία έχουν οι γυναίκες επιχειρηματίες για την σημαντικότητα της πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως και η θετική επίδραση την οποία έχει αυτή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα της Κύπρου. (γ) τέλος στόχος της έρευνα είναι να διερευνηθεί το μάρκετινγκ και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί κάθε επιχείρηση για να προωθήσει τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε δείγμα 40 γυναικών οι οποίες διατηρούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις στην Κύπρο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Entrepreneurship - Cyprus
Προϊόντα - Κύπρος
Γυναίκες - Επαγγελματική απασχόληση
Επιχειρηματικότητα - Κύπρος
Women - Employment

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.