Εφαρμογή της ΑΚΖ σε αιολικό πάρκο: μελέτη περίπτωσης: αιολικό πάρκο στη θέση «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας»

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Εφαρμογή της ΑΚΖ σε αιολικό πάρκο: μελέτη περίπτωσης: αιολικό πάρκο στη θέση «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας»

Πακτίτη, Δέσποινα

Στην εποχή μας γίνεται λόγος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πόσο ωφέλιμες είναι για το περιβάλλον σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Όμως, κατά πόσο είναι φιλικές προς το περιβάλλον από τη στιγμή που για να κατασκευαστεί μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής λ.χ., αιολικά πάρκα, απαιτούνται τόνοι υλικών, τα οποία επεξεργάζονται, μεταφέρονται και τελικά απορρίπτονται ως απόβλητα; Αυτά είναι τα ερωτήματα που ερευνήθηκαν και απαντήθηκαν στην παρούσα εργασία.Για να απαντηθούν τα προαναφερόμενα ερωτήματα ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της περιβαλλοντικής αξιολόγησης κύκλου ζωής (ΑΚΖ). Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πρώτα απ’ όλα πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Δεύτερον, ορίστηκε η μελέτη περίπτωσης, η οποία είναι το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στη θέση: «Πάτωμα», στο Δ. Τεμπών, στο Ν. Λάρισας. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση του προλεγόμενου αιολικού πάρκου στο λογισμικό SimaPro 5.1, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αξιολόγησης των επιπτώσεων CML 2 Baseline 2000, ενώ για την κανονικοποίηση χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για τη Δυτική Ευρώπη το 1995 (West Europe 1995). Από την αξιολόγηση εξήχθησαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: Η θαλάσσια οικοτοξικότητα είναι η κατηγορία των επιπτώσεων που επηρεάζεται περισσότερο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αιολικού πάρκου και ακολουθεί η παγκόσμια υπερθέρμανση, ενώ η εξασθένιση της στοιβάδας του όζοντος επηρεάζεται λιγότερο. Τέλος, το στάδιο της διαχείρισης των αποβλήτων του αιολικού πάρκου συμβάλλει πολύ λιγότερο σε σχέση με το στάδιο της κατασκευής σε όλες τις κατηγορίες επιπτώσεων.Εν κατακλείδι, οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της ΑΚΖ του αιολικού πάρκου είναι η γεωγραφία, το ποια στάδια του κύκλου ζωής των Α/Γ λαμβάνονται υπόψη καθώς και η διάρκεια του κύκλου ζωής. Επιπλέον, μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των επιπτώσεων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αιολική ενέργεια
Wind turbines - Environmental aspects - Greece - Larisa (Nome)
ανανεώσιμες πηγές ένέργειας
Αιολική ενέργεια - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Wind power - Greece - Larisa (Nome)
Renewable energy sources - Environmental aspects - Greece - Larisa (Nome)
αιολικά πάρκα
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Περιβαλλοντικές απόψεις - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)
Ανεμογεννήτριες - Περιβαλλοντικές απόψεις - Ελλάδα - Λάρισα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)