Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η αξιολόγηση της Τριαρχικής Νοημοσύνης στα παιδιά του δημοτικού σχολείου

Κοτσώνη, Μαρία

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και έχει ως κύριο σκοπό να αξιολογήσει την Τριαρχική Νοημοσύνη των παιδιών σχολικής ηλικίας (9-12 ετών). Συγκεκριμένα, στοχεύει να διερευνήσει τις αναλυτικές, δημιουργικές και πρακτικές ικανότητες των παιδιών Τετάρτης, Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Στην έρευνα συμμετείχαν 171 μαθητές ( 79 αγόρια και 92 κορίτσια), από σχολεία των Αθηνών και της επαρχίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, τα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την εθνικότητα και τον τόπο διαμονής τους παρουσιάζουν μέτριες επιδόσεις σε ασκήσεις που απαιτούν αναλυτικές, δημιουργικές και πρακτικές δεξιότητες. Η έρευνα, επομένως, αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο παρά τις προσπάθειες ανανέωσής του, εξακολουθεί να στηρίζεται στην απομνημόνευση. Προτείνεται ο εμπλουτισμός του αναλυτικού μας προγράμματος με την ένταξη εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας που θα στοχεύουν στην αυτενέργεια των μαθητών και στην καλλιέργεια των αναλυτικών, δημιουργικών και πρακτικών τους ικανοτήτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

δημιουρική σκέψη
Εκπαίδευση
Primary - Greece
Creative thinking
Νόηση
Teaching - Methodology
Δημιουργική σκέψη
Στοιχειώδης - Ελλάδα
Education
Intellect
Διδασκαλία - Μεθοδολογία
πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Τριαρχική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.