Χωροχρονική κατανομή της σεισμικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο με τη χρήση ΣΓΠ

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Χωροχρονική κατανομή της σεισμικής δραστηριότητας στον ελλαδικό χώρο με τη χρήση ΣΓΠ

Μελή, Χαρά

Η πτυχιακή αυτή ασχολείται με την αποτύπωση της σεισμικότητας χρησιμοποιώντας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και την χωροχρονική κατανομή της, ανάλογα με την μεταβολή και ανάπτυξη των σεισμολογικών δικτύων καταγραφής. Θα χωριστεί σε τρια μέρη. Ένα πρώτο θεωρητικό μέρος, που ασχολείται γενικά με την ανάλυση του φυσικού φαινομένου σεισμός, την θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο γεωτεκτονικό σύστημα, τους καταλόγους σεισμών καθώς επίσης και με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Ένα δεύτερο μέρος όπου θα αναλύεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και την αξιοποίηση των δεδομένων που υπήρχαν για την κατασκευή χαρτών. Και τέλος, ένα τρίτο μέρος, όπου θα καταχωρηθούν τα αποτελέσματα καθώς και κάποια συμπεράσματα της μελέτης αυτής. Σημαντικό είναι ότι η σεισμικότητα συγκεντρώνεται χωρικά όπου αναπτύσσονται οι μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες (Κορινθιακός κόλπος, Ελληνικό τόξο, ρήγμα Ανατολίας-Βορείου Αιγαίου, ρήγμα Λευκάδας-Κεφαλονιάς στα Ιόνια νησιά) κάτι το οποίο θα παρατηρηθεί έντονα στους χάρτες πιο κάτω. Χρονικά η σεισμικότητα μεταβάλλεται ανάλογα με την ανάπτυξη των σεισμολογικών δικτύων. Όπως αναπτύσσονται-εξελίσσονται τα σεισμολογικά δίκτυα στην χώρα μας, βελτιώνεται και η ανιχνευσιμότητα/καταγραφή της σεισμικότητας στον ελληνικό χώρο. Επίσης, χωρικά έγινε η διερεύνηση του βάθους εμφάνισης των σεισμών και η ανάδειξη της παρατήρησης ότι οι σεισμοί που εμφανίζονται πάνω στην τεκτονική πλάκα της Αφρικής που συγκλίνει κάτω από την πλάκα του Αιγαίου αντίστοιχα έχουν μεγαλύτερο βάθος από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά, από την Κρήτη προς το κεντρικό Αιγαίο. Τέλος, για την επεξεργασία των δεδομένων για την κατασκευή των χαρτών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ArcGIS και ο κατάλογος σεισμών από το Γεωδυναμικό Ιστιτούτο όπου χρονικά ορίστηκε η περίοδος 1900-2009. Για την καλύτερη μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της σεισμικότητας στην Ελλάδα, χωρίστηκε η περίοδος αυτή ανά εικοσαετίες, δηλαδή εξετάστηκαν οι περίοδοι 1900-1920, 1920-1940, 1940-1960, 1960-1980, 1980-2000, 2000-2009.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Spatial analysis (Statistics)
Earthquakes - Geographical information systems
Earthquakes - Greece
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Σεισμοί - Ελλάδα
Σεισμοί - Γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-11-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)