Η συμβολή των γονέων στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η συμβολή των γονέων στη διαμόρφωση περιβαλλοντικών στάσεων σε μαθητές που φοιτούν στο Δημοτικό

Βασιλούδης, Ιωάννης

Η οικογένεια, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής καλείται να παίξει έναν σημαντικό ρόλο προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό έχουν συντελέσει οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις, καθώς επίσης και ο σταδιακός μετασχηματισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.Η παρούσα εργασία εξετάζει το πώς μπορούν οι γονείς, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αγωγής, να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, οι οποίες μελλοντικά θα τα οδηγήσουν στο να εκδηλώσουν συμπεριφορές υπεύθυνες και φιλικές προς το περιβάλλον. Ο ρόλος των γονέων είναι ιδιαίτερα σημαντικός και καθοριστικός για τη διαμόρφωση στάσεων από τα παιδιά, γεγονός που αποτελεί κοινό τόπο σε όλες τις θεωρίες κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης του παιδιού.Από τα σημαντικότερα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι ορισμένοι γονείς, μέσα από σκόπιμες και συστηματικές παιδαγωγικές ενέργειες, προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά τους, προκειμένου αυτά να διαμορφώσουν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις. Όμως η πλειονότητα των γονέων δε φαίνεται να λειτουργεί προς την κατεύθυνση της συστηματικής διαμόρφωσης φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων για τα παιδιά. Οι ενέργειές τους σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής δε φαίνεται να υπαγορεύονται στο σύνολό τους από την αξία της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση στις καθημερινές εμπειρίες των παιδιών. Εξαιτίας αυτού, τα παιδιά δε βοηθούνται στο να αναπτύξουν ένα σταθερό σύστημα φιλικών στάσεων προς το περιβάλλον.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Family - Psychological aspects
Children - Family relationships
Οικογενειακές σχέσεις
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Environmental education
Children and the environment
Γονείς
μαθητές
δημοτικό σχολείο
Περιβάλλον και παιδιά
περιβαλλοντική εκπαίδευση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.