Ποιότητα - Προστασία - Εξυγίανση των πηγαίων υδάτων του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ποιότητα - Προστασία - Εξυγίανση των πηγαίων υδάτων του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Σαρλή, Ιωάννα

Στην εργασία παρουσιάζεται μια εκτίμηση της κατάστασης σχετικά με την ποιότητα, αλλά και την προστασία και εξυγίανση του νερού των ορεινών πηγών του εθνικού δρυμού Πάρνηθας. Το συμπέρασμα της εργασίας είναι, πως, η ποιότητα των πηγαίων υδάτων είναι πολύ καλή από υδροχημική άποψη, υπάρχει όμως μια διακύμανση καταλληλότητας από μικροβιολογική άποψη, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί και να ληφθούν μέτρα για την προστασία της ποιότητας των υδάτων. Δεδομένου ότι, οι πηγές του εθνικού δρυμού Πάρνηθας βρίσκονται σε δάσος, η προστασία και εξυγίανση των πηγών αφορά πρωτίστως τον τρόπο υδρομάστευσης και παροχής του νερού. Εξίσου σημαντικές παράμετροι για την εξασφάλιση της ποιότητας, είναι ο τακτικός έλεγχος καθώς και ο καθαρισμός – συντήρηση των έργων υδροληψίας, αλλά και η συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Groundwater
Water quality
Υπόγεια
Νερό - Ποιότητα
Ύδατα
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.