Η αλλυλεγγύη μεταξύ των γενεών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η αλλυλεγγύη μεταξύ των γενεών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης

Μπουμπουρέση, Άννα

Δείκτες της πιθανής οικογενειακής υποστήριξης, όπως η συγκατοίκηση μεταξύ των γενεών, η εγγύτητα, η συχνότατα των επαφών, η ανταλλαγή βοήθειας και χρημάτων, έχουν γίνει ένα σημαντικό ζήτημα στην κοινωνιολογική και δημογραφική έρευνα, όπως επίσης και στις ευρύτερες κοινωνικό-πολιτικές συζητήσεις. Το ερευνητικό ερώτημα, που τίθεται μέσα από αυτό το θέμα της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, σχετίζεται με τη διερεύνηση της οικογενειακής αλληλεγγύης και εξετάζει ομοιότητες και διαφορές στα αποτελέσματα των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών καθοριστικών παραγόντων, όσον αφορά την πιθανότητα της εβδομαδιαίας επαφής γονέων-παιδιών, με αποτέλεσμα να προάγει γενικότερα την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Ειδικά, η έρευνα εξετάζει τα αποτελέσματα των κοινωνικό-οικονομικών και δημογραφικών μεταβλητών στο νομό Τρικάλων, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δεδομένα του δείγματος, τα οποία περιέχουν πληροφορίες, όσον αφορά την διαθεσιμότητα των μελών της οικογένειας, καθώς και την έκταση της επαφής τους. Έγινε ανάλυση της συχνότητας των επαφών ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος της οικογενειακής στήριξης αντιστοίχως. Αν λάβουμε υπόψη μας το παράγοντα κρίση, και την ενεργό γήρανση του πληθυσμού, τελικά η οικογενειακή αλληλεγγύη, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση και μέσα από τη κοινωνική συνοχή να προσφέρει μια πιο ανθρώπινη και λιγότερο διαρθρωμένη καθώς και λιγότερο δαπανηρή προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικονομική κρίση
Αλληλεγγύη
Aging
Γήρανση
Solidarity
Financial crises

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.