Η αλλυλεγγύη μεταξύ των γενεών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η αλλυλεγγύη μεταξύ των γενεών πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης

Μπουμπουρέση, Άννα

Δείκτες της πιθανής οικογενειακής υποστήριξης, όπως η συγκατοίκηση μεταξύ των γενεών, η εγγύτητα, η συχνότατα των επαφών, η ανταλλαγή βοήθειας και χρημάτων, έχουν γίνει ένα σημαντικό ζήτημα στην κοινωνιολογική και δημογραφική έρευνα, όπως επίσης και στις ευρύτερες κοινωνικό-πολιτικές συζητήσεις. Το ερευνητικό ερώτημα, που τίθεται μέσα από αυτό το θέμα της εν λόγω πτυχιακής εργασίας, σχετίζεται με τη διερεύνηση της οικογενειακής αλληλεγγύης και εξετάζει ομοιότητες και διαφορές στα αποτελέσματα των δημογραφικών και κοινωνικό-οικονομικών καθοριστικών παραγόντων, όσον αφορά την πιθανότητα της εβδομαδιαίας επαφής γονέων-παιδιών, με αποτέλεσμα να προάγει γενικότερα την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Ειδικά, η έρευνα εξετάζει τα αποτελέσματα των κοινωνικό-οικονομικών και δημογραφικών μεταβλητών στο νομό Τρικάλων, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δεδομένα του δείγματος, τα οποία περιέχουν πληροφορίες, όσον αφορά την διαθεσιμότητα των μελών της οικογένειας, καθώς και την έκταση της επαφής τους. Έγινε ανάλυση της συχνότητας των επαφών ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος της οικογενειακής στήριξης αντιστοίχως. Αν λάβουμε υπόψη μας το παράγοντα κρίση, και την ενεργό γήρανση του πληθυσμού, τελικά η οικογενειακή αλληλεγγύη, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως βάση και μέσα από τη κοινωνική συνοχή να προσφέρει μια πιο ανθρώπινη και λιγότερο διαρθρωμένη καθώς και λιγότερο δαπανηρή προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Οικονομική κρίση
Αλληλεγγύη
Aging
Γήρανση
Solidarity
Financial crises

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)