Η διαχείριση των αστικών στερεών απόβλητων (ΑΣΑ) στο δήμο ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η διαχείριση των αστικών στερεών απόβλητων (ΑΣΑ) στο δήμο ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους

Αλεξιάδη, Ηλιάνα Ελένη

Η κάτωθι εργασία με τίτλο « Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δ. Ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους» αναφέρεται στις μεθόδους ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προβάλλοντας την υφιστάμενη κατάσταση και τις επιπτώσεις που προξενούν στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό τους ως εναλλακτικούς φυσικούς, οικονομικούς και ενεργειακούς πόρους, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι δυνατότητες πρόληψης αποβλήτων τροφών σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία των εκάστοτε χωρών στοχεύουν στην εξασφάλιση προστασίας περιβάλλοντος, υγείας και οικονομικό-κοινωνικών διαστάσεων. Η μελέτη του Δ. Ζωγράφου, στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη των τρόπων χειρισμού των παραγόμενων ΑΣΑ και στη συμπεριφορά των πολιτών σε αυτές τις ενέργειες και εφαρμογές. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις και λύσεις για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων αναφορικά με την απόρριψη τροφών και άλλων αποβλήτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Municipal Solid Waste (MSW)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Management - Greece - Attica (Nome) - Zografou
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.