Η διαχείριση των αστικών στερεών απόβλητων (ΑΣΑ) στο δήμο ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η διαχείριση των αστικών στερεών απόβλητων (ΑΣΑ) στο δήμο ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους

Αλεξιάδη, Ηλιάνα Ελένη

Η κάτωθι εργασία με τίτλο « Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δ. Ζωγράφου και οι δυνατότητες πρόληψής τους» αναφέρεται στις μεθόδους ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προβάλλοντας την υφιστάμενη κατάσταση και τις επιπτώσεις που προξενούν στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνία. Η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό τους ως εναλλακτικούς φυσικούς, οικονομικούς και ενεργειακούς πόρους, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, οι δυνατότητες πρόληψης αποβλήτων τροφών σε συνδυασμό με το θεσμικό πλαίσιο και τη νομοθεσία των εκάστοτε χωρών στοχεύουν στην εξασφάλιση προστασίας περιβάλλοντος, υγείας και οικονομικό-κοινωνικών διαστάσεων. Η μελέτη του Δ. Ζωγράφου, στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη των τρόπων χειρισμού των παραγόμενων ΑΣΑ και στη συμπεριφορά των πολιτών σε αυτές τις ενέργειες και εφαρμογές. Εν κατακλείδι, παρουσιάζονται διάφορες προτάσεις και λύσεις για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων αναφορικά με την απόρριψη τροφών και άλλων αποβλήτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Municipal Solid Waste (MSW)
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Ζωγράφου
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Recycling (Waste, etc.)
Refuse and refuse disposal - Management - Greece - Attica (Nome) - Zografou
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-07-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)