Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή της ιστάμενης βιομάζας της Κεφαλληνιακής Ελάτης κατά μήκος της βορινής πλευράς του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή της ιστάμενης βιομάζας της Κεφαλληνιακής Ελάτης κατά μήκος της βορινής πλευράς του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας

Σιδηρουργού, Φωτεινή

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή και η μελέτη με σύγκριση δύο διαφορετικών τύπων της βιομάζας της Πάρνηθας προκειμένου να παρουσιαστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή της ιστάμενης βιομάζας της κεφαλληνιακής ελάτης στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας. Αρχικά καθορίστηκαν, πάνω στον χάρτη του Εθνικού Δρυμού, τα σημεία όπου θα γινότανε η δειγματολοηπτική έρευνα. Συνολικά μετρήθηκαν οι περίμετροι 477 δένδρων σε 14 επιφάνειες έκτασης η κάθε μία 400 τ.μ Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS προκειμένου να περιγραφεί η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών που συνδέονται με στατιστική εξάρτηση. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την χρήση δύο διαφορετικών μαθηματικών τύπων υπολογισμού της βιομάζας ατόμων ελάτης με βάση την στηθιαία διάμετρο. Εκτός από τους δύο τύπους, χρησιμοποιήθηκαν και άλλες μεταβλητές, προκειμένου να γίνει η σύγκριση τους για να εντοπιστεί η θετική ή αρνητική συσχέτιση τους. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των δύο τύπων βιομάζας με το υψόμετρο, με τα άτομα, με τα νεαρά άτομα και με τα δύο είδη πετρωμάτων που εμφανίζονται στο έδαφος του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Στην συνέχεια έγινε σύγκριση μεταξύ των άλλων μεταβλητών όπως ατόμων με τον μ.ο. διαμέτρου τους, με τα νεαρά άτομα και τον μ.ο. διαμέτρου των ατόμων που μετρήθηκαν και τα νεαρά άτομα με το υψόμετρο. Τέλος συνοψίζονται και παρουσιάζονται όλα τα συμπεράσματα από τις παραπάνω συγκρίσεις.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Plants - Greece - Attica (Nome) - Parnitha
Ecology - Greece - Attica (Nome) - Parnitha
Φυτά - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πάρνηθα
Οικολογία - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Πάρνηθα
Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας
Κεφαλληνιακή ελάτη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-02-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.