Αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αξιολόγηση φυσικής δραστηριότητας σε ενήλικες

Κόλλια, Μαρία

Πολλές επιδημιολογικές έρευνες, έχουν πλέον καταδείξει την αξία της φυσικής δραστηριότητας στην διατήρηση της ευρωστίας στον άνθρωπο και στην αποφυγή πολλών χρόνιων νοσημάτων, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πολλές μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για τη μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και η χρήση ερωτηματολογίων, που αποτελούν συχνά μέθοδο εκλογής από τους ερευνητές λόγω του χαμηλού τους κόστους και της ευκολίας χορήγησής τους σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ελεγχθεί η εγκυρότητα του νεοσύστατου ερωτηματολογίου HPAQsh (Harokopio Physical Activity Questionnaire, short form), που αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για τη μέτρηση της φυσικής δραστηριότητας νεαρών ενηλίκων. Για τον έλεγχο αυτό έγινε σύγκριση των δεδομένων του ερωτηματολογίου με τον τριαξονικό επιταχυνσιογράφο RT3. Στην έρευνα συμμετείχαν 80 εθελοντές (38 άνδρες και 42 γυναίκες), ηλικίας από 18 έως 44 ετών. Όλοι οι εθελοντές φόρεσαν τον επιταχυνσιογράφο στη μέση τους, με τη βοήθεια κλιπ ή ειδικής ζώνης για 7 συνεχόμενες μέρες. Στο τέλος των 7 ημερών κάθε εθελοντής συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο HPAQ. Ο συντελεστής συσχέτισης Spearman μεταξύ του ερωτηματολογίου και του επιταχυνσιογράφου RT3, βρέθηκε ίσος με r = 0.829 για P = 0.00. Η συσχέτιση αυτή ήταν από τις μεγαλύτερες που έχει βρεθεί για ερωτηματολόγιο όταν συγκρίνεται με επιταχυνσιογράφο, καταδεικνύοντας ότι το HPAQ αποτελεί ένα εξαιρετικά έγκυρο εργαλείο κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί σε επιδημιολογικές μελέτες μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου σε διαφορετικούς πληθυσμούς καθώς και με άλλες μεθόδους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Chronic diseases - Prevention
Exercise - Health aspects
Άσκηση - Υγιειονολογικές απόψεις
Χρόνιες ασθένειες - Πρόληψη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2004


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.