Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας διατροφικής παρέμβασης βασισμένης στη Μεσογειακή δίαιτα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας διατροφικής παρέμβασης βασισμένης στη Μεσογειακή δίαιτα σε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Μυλωνά, Ελένη

Οι ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς τη διαιτητική αντιμετώπιση, οι οποίες οφείλονται τόσο στην ίδια τη νόσο όσο και στη φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται. Πιο συγκεκριμένα, η διατροφική παρέμβαση στοχεύει στη διατήρηση «φυσιολογικής» σύστασης σώματος και την παροχή των επαρκών θρεπτικών συστατικών ενώ έχει εκφραστεί και η άποψη ότι η κατάλληλη διατροφική παρέμβαση μπορεί να περιορίσει τη φλεγμονώδη απάντηση και το οξειδωτικό στρες. Αν και γενικά έχει αναγνωριστεί η ανάγκη παροχής διατροφικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στους ασθενείς με ΡΑ, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα διαφορετικών τύπων διατροφικών παρεμβάσεων στη συμμόρφωση του ασθενή, καθώς και στη μακροχρόνια βελτίωση δεικτών που σχετίζονται με την πορεία της νόσου. Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης αλλαγής του τρόπου ζωής, σύμφωνα με τις αρχές της Μεσογειακής δίαιτας σε άτομα με ΡΑ, ως προς τη συμμόρφωση των ασθενών στην παρέμβαση, τη μείωση της ενεργότητας της νόσου και τη βελτίωση της κλινικής τους εικόνας. Στο ερευνητικό πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 18 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες, μια προσωπικής παρέμβασης, μιας τηλεφωνικής και μιας ελέγχου. Στη μελέτη αυτή δεν βρέθηκε ότι υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών πειραματικών ομάδων στις αλλαγές των δεκτών που μελετήσαμε στο τέλος της παρέμβασης, ωστόσο μόνο οι ασθενείς της ομάδας προσωπικής παρέμβασης, υιοθετώντας σε μεγαλύτερο βαθμό τη Μεσογειακή διατροφή, μείωσαν σημαντικά το δείκτη μάζας σώματος και την ταχύτητα καθίζησης ερυθροκυττάρων. Συμπερασματικά, απαιτείται περαιτέρω μελέτη για τη μακροχρόνια θετική επίδραση της Μεσογειακής δίαιτας στη ρευματοειδή αρθρίτιδα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Ρευματοειδής αρθρίτιδα
Diseases - Nutritional aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Rheumatoid arthritis
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-11-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.