Διερεύνηση θεσμικών και οικονομικών εργαλείων προώθησης της εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων από την ταφή

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Διερεύνηση θεσμικών και οικονομικών εργαλείων προώθησης της εκτροπής του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών αποβλήτων από την ταφή

Χειλάκης, Κωνσταντίνος

Ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων τα τελευταία χρόνια βρίσκεται ψηλά στηνατζέντα κάθε χώρας. Καθώς οι ρυθμοί κατανάλωσης αυξάνονται παγκοσμίως,αναζητούνται νέες βιώσιμες μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων και ειδικότερα τουβιοαποδομήσιμου κλάσματος, το οποίο είναι υπεύθυνο για αρκετά περιβαλλοντικάκαι κοινωνικοοικονομικά προβληματα. Τα ζητούμενα είναι η μείωση τουαπορριπτόμενου όγκου, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, η προστασία τουπεριβάλλοντος και τέλος η οικονομική ανάπτυξη μέσα από τις δραστηριότητεςεπεξεργασίας του.Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη διερεύνηση των θεσμικών και οικονομικώνεργαλείων που εφαρμόζονται ήδη στην Ευρώπη και προωθούν αποτελεσματικά τηνεκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων από την ταφή. Η εκτροπήτων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία1999/31/ΕΚ, την οποία η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στη νομοθεσία της με την ΚΥΑ29407/3508. Με αφορμή την μη επίτευξη των στόχων εκτροπής τωνβιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή στην Ελλάδα για το έτος 2010, γίνεταιμια προσπάθεια εύρεσης των βέλτιστων θεσμικών και οικονομικών εργαλείων, καθώςκαι συνδυασμό αυτών, που μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία στη χώρα μας ώστενα οδηγήσουν στην επίτευξη των μελλοντικών στόχων εκτροπής μέχρι το 2020.Εκτός από τη βιβλιογραφική επισκόπηση πραγματοποιήθηκε έρευνα κατά την οποίασυγκεντρώθηκαν οι απόψεις και οι προτάσεις των ειδικών στον τομέα της διαχείρισηςτων αποβλήτων στον ελληνικό χώρο. Μέσω της ανάλυσης των απαντήσεων, αναδύθηκε η ανάγκη για εφαρμογή συστημάτων διαλογής στην πηγή, θέσπιση κριτηρίων αποδοχής των αποβλήτων σε ΧΥΤΑ και η ανάγκη για εφαρμογή της αρχής«ο ρυπαίνων πληρώνει» μέσω εγκατάστασης συστημάτων «Πληρώνω όσο Πετάω» σε δημοτικό και οικιακό επίπεδο. Μέσα από την εφαρμογή αυτών των εργαλείων αναμένεται να επιτευχθούν οι στόχοι εκτροπής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή και να στηθούν οι βάσεις για ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στον ελληνικό χώρο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Refuse and refuse disposal
βιοαποδομήσιμο κλάσμα
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
αστικά απόβλητα
διαχείριση
απορρίμματα
περιβάλλον
Περιβάλλον - Προστασία
Environmental protection

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)