Τρόφιμα και σακχαρώδης διαβήτης, επιδημιολογική μελέτη MEDIS

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Τρόφιμα και σακχαρώδης διαβήτης, επιδημιολογική μελέτη MEDIS

Καλδαρίδου, Κυριακή

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια παθολογική νόσος η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση της κατανάλωσης διαφόρων τροφίμων στην πιθανότητα παρουσίας σακχαρώδους διαβήτη σε ηλικιωμένα άτομα. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 1560, άτομα άντρες και γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών από τα νησιά της Μεσογείου, στα οποία προηγουμένως δεν είχε εμφανιστεί κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα (πχ Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου). Μέσω ερωτηματολογίου αποτιμήθηκαν διάφορα κοινωνικό-δημογραφικά χαρακτηριστικά, καπνιστικές συνήθειες, κλινικά χαρακτηριστικά και οι συνήθειες κατανάλωσης τροφίμων και αλκοολούχων ποτών. Αποτελέσματα: Μετά από στάθμιση για ηλικία, φύλο, δείκτη μάζας σώματος, φυσική δραστηριότητα, καπνιστικές συνήθειες και προσκόλληση στη μεσογειακή δίαιτα, η λογαριθμιστική ανάλυση έδειξε πως τα άτομα που καταναλώνουν σπάνια γλυκά έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες παρουσίας ΣΔ σε σύγκριση με όσους δεν καταναλώνουν ποτέ (ΣΛ = 0,504, 95% ΔΕ =0,340-0,747). Επίσης τα άτομα που καταναλώνουν καθημερινά γλυκά, έχουν 75% (ΣΛ=0,244, 95% ΔΕ=0,136-0,438) μικρότερη πιθανότητα παρουσίας ΣΔ σε σχέση με τα άτομα που δεν καταναλώνουν καθόλου. Συμπεράσματα: Παρατηρείται ευεργετική συσχέτιση μεταξύ της τακτικής κατανάλωσης γλυκών και της παρουσίας σακχαρώδη διαβήτη. Περαιτέρω έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω ευρήματα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Food habits - Older people
Diabetes mellitus
Διατροφικές συνήθειες - Ηλικιωμένοι
Σακχαρώδης διαβήτης
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-12-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.