Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του πολυμορφισμού -1612 5A /6A του γονιδίου της μεταλλοπρωτεϊνάσης 3 με τη Μεσογειακή Διατροφή στη Στεφανιαία Νόσο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του πολυμορφισμού -1612 5A /6A του γονιδίου της μεταλλοπρωτεϊνάσης 3 με τη Μεσογειακή Διατροφή στη Στεφανιαία Νόσο

Ευλογημένου, Άννα

Θέμα: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης του πολυμορφισμού -1612 5A/6A του γονιδίου της μεταλλοπρωτεϊνάσης-3 με τη Μεσογειακή Διατροφή στη στεφανιαία νόσο. Μέθοδος: Σε μια ομάδα ασθενών με στεφανιαία νόσο, με αριθμό δειγμάτων 137, συγκρίθηκε με μια ομάδα ελέγχου, με αριθμό δειγμάτων 107, χωρίς στεφανιαία νόσο. Η συλλογή των συμμετεχόντων έγινε από 3 νοσοκομεία της Ελλάδος. Αναλύθηκε σε αυτούς η συμμετοχή τους στη Μεσογειακή Διατροφή και ο πολυμορφισμός του γονίδιο της mmp-3 στην εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου. Η μέθοδος αποτίμησης της συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στο πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα είναι το ‘Σκορ Μεσογειακής Διατροφής’, το οποίο αναπτύχθηκε από τους Panagiotakos et al. Ο προσδιορισμός των γονοτύπων για τον πολυμορφισμό -1612 5Α/6Α της MMP3 έγινε με τη μέθοδο Taqman. Συμπεράσματα : Η έρευνα δε βρήκε συσχέτιση μεταξύ του γονότυπου 5A/5A του γονιδίου της μεταλλοπρωτεϊνάσης 3 στην εμφάνιση του οξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Η συχνότητα του γονότυπου 5Α/5Α στο δείγμα ήταν 26,7%. Βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες όσον αφορά τη συμμόρφωση τους στη Μεσογειακή Διατροφή, με μικρή στατιστική συσχέτιση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ασθένειες της στεφανιαίας - Διαιτολογικές απόψεις
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Cardiovascular system - Diseases - Nutritional aspects
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις
Coronary heart disease - Nutritional aspects
Diet in disease

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.