Δημιουργία ενός πολυλειτουργικού διατροφικού - διαιτολογικού προγράμματος: πρόγραμμα επίδειξης - demo version

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Δημιουργία ενός πολυλειτουργικού διατροφικού - διαιτολογικού προγράμματος: πρόγραμμα επίδειξης - demo version

Νικοκάβουρα, Ευσεβία Αναστασία

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι ο όσο το δυνατόν πληρέστερος σχεδιασμός ενός πολυλειτουργικού προγράμματος με εφαρμογές στον χώρο της διαιτολογίας και της διατροφής. Η δημιουργία ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος ,προαπαιτεί τη συλλογή ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων από διάφορους επιστημονικούς τομείς. Αρχικά μελετήθηκαν οι ελληνικές και οι διεθνείς βάσεις δεδομένων τροφίμων αλλά και επιστημονικές δημοσιεύσεις με αντίστοιχα στοιχεία, και έγινε η προσπάθεια δημιουργίας νέων πινάκων διατροφικής σύνθεσης με όλα σχεδόν τα συστατικά που χρήζουν επιστημονικού ενδιαφέροντος. Εν συνεχεία, έγινε συλλογή δεδομένων που αφορούν τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες από την κλινική πρακτική εργαστηριακές εξετάσεις με τα εύρη των φυσιολογικών τιμών ανά φύλο και ηλικία. Επίσης, σχεδιάστηκαν τα δομικά στοιχεία για τη δημιουργία βάσεων με δεδομένα που αφορούν φάρμακα και δραστικές ουσίες αλλά και την πλειοψηφία των συμπληρωμάτων διατροφής και των βιταμινών - μετάλλων που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, εισήχθησαν υπό τη μορφή πινάκων και αλγορίθμων, τα πιο σύγχρονα επιστημονικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια καίρια διατροφική αξιολόγηση και διάγνωση καθώς και για τον σχεδιασμό διαιτολογίων. Τέλος, υποστηρίζονται δυνατότητες που μπορούν να βρουν εφαρμογές στη δημόσια υγεία. Το προτεινόμενο λογισμικό -αν και ακόμα σε στάδιο επίδειξης και μη λειτουργικό- σε καμία περίπτωση δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει το ρόλο των διαιτολόγων και άλλων επιστημόνων στο χώρο της υγείας, απλά στοχεύει στο να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για τον ειδικό, καθώς εμπεριέχει τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των τροφίμων και της διαιτολογίας και παράλληλα εξοικονομεί χρόνο, καθώς συνδέει, συνδυάζει και υπολογίζει δεδομένα σχεδόν άμεσα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφή
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Nutrition
Computer software

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.