Αλληλεπίδραση παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε μαθητές δημοτικού σχολείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αλληλεπίδραση παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα σε μαθητές δημοτικού σχολείου

Δημητρίου, Αθανασία

Είναι γεγονός ότι παρόλο που τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνδέονται με την ενήλικη ζωή, η παθογένεσή τους ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Σκοπός: H μελέτη των παραγόντων κινδύνου που συμβάλλουν περισσότερο στη μελλοντική εμφάνιση και ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Μεθοδολογία: Ο υπό μελέτη πληθυσμός περιλάμβανε μαθητές από 27 δημοτικά σχολεία 11 ετών (5ης τάξης), οι οποίοι ζούσαν σε δύο περιοχές της Κρήτης, Ηράκλειο και Σητεία. Αποτελέσματα: Στα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάστηκε στην περιφέρεια μέσης των αγοριών συγκριτικά με των κοριτσιών (p=0,001).Τα αγόρια εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστασης (p=0,00) σε σχέση με τα κορίτσια καθώς και μεγαλύτερη πρόσληψη ενέργειας και μακροθρεπτικών συστατικών (p=0,00). Επιπλέον υπολογίστηκε και ο επιπολασμός των παιδιών με υπερχοληστερολαιμία ( 12,7% αγόρια και 9,1% κορίτσια).Η ηλικία σχετίζεται αρνητικά (p=0,02) με την εμφάνιση αυτής. Ο επιπολασμός της υπέρτασης είναι 9,3% στα αγόρια και 8% στα κορίτσια. Τα ποσοστά των υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών είναι (28,4% και 12,6% αντίστοιχα).Αναφορικά με την παχυσαρκία το βάρος γέννησης, ο ΔΜΣ του πατέρα (p=0,05), και της μητέρας (p=0,00) σχετίζονται σημαντικά με την εμφάνιση της παχυσαρκίας στα παιδιά. Τέλος, στατιστικά σημαντικά με την παχυσαρκία σχετίζονται η συστολική αρτηριακή πίεση (p=0,00) και η ινσουλίνη (p=0,01). Συμπέρασμα: Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ανησυχητικό, είναι ο αυξημένος επιπολασμός της παχυσαρκίας.. Για τον περιορισμό του φαινομένου αυτού , σημαντική είναι η διατροφική εκπαίδευση παιδιών και των γονέων. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής μπορούν να αποτελέσουν <> για προγράμματα αγωγής υγείας και παρέμβασης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και μελλοντικής πρόληψη της εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Παιδιά - Διατροφή
Παχυσαρκία στα παιδιά
Καρδιά - Ασθένειες
Children - Nutrition
Heart - Diseases
Obesity in children
Καρδιαγγειακό σύστημα - Ασθένειες
Cardiovascular system - Diseases

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.