Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφικών συνηθειών στην παιδική παχυσαρκία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Αλληλεπιδράσεις γονιδίων και διατροφικών συνηθειών στην παιδική παχυσαρκία

Γιαννακοπούλου, Θεοδώρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό τη διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ των πολυμορφισμών +276G/T και -11391G/A του γονιδίου του ADIPOQ, των διατροφικών συνηθειών και της παιδικής παχυσαρκίας. ΥΛΙΚΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 991 παιδιά ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 11,2 ± 0,6 έτη, που ήταν μαθητές 5ης και 6ης δημοτικού, από δημοτικά σχολεία στην περιοχή της Αττικής. Πληροφορίες σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες και τη σωματική άσκηση, τις ανθρωπομετρικές μεταβλητές, προσωπικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, δημογραφικές πληροφορίες και δείγμα αίματος ελήφθησαν από τη μελέτη των συμμετεχόντων. Η λήψη του αίματος έγινε από τους παιδίατρους κι έπειτα ακολούθησε η απομόνωση του DNA και η τεχνική της PCR από την επιστημονική μας ομάδα, για την εξέταση των πολυμορφισμών. Επίσης, έγιναν και βιοχημικές αναλύσεις (γλυκόζη ορού, ολική χοληστερόλη, υψηλής πυκνότητας σε λιποπρωτεΐνη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, χαμηλής πυκνότητας σε λιποπρωτεΐνη χοληστερόλη, ινσουλίνη ορού). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα αντιπονεκτίνης που διέφεραν σημαντικά ανά στάδιο εφηβείας, συσχετίζονταν σημαντικά θετικά με την ηλικία και αρνητικά με τον ΔΜΣ, και την περιφέρεια μέσης. Μελετώντας τους πολυμορφισμούς +276G/T και -11391G/A δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ομοζυγωτών για το σύνηθες αλληλόμορφο και φορέων του σπάνιου αλληλόμορφου και για τους δύο μελετούμενους SNPs για τη συγκέντρωση αντιπονεκτίνης ορού πριν και μετά τον έλεγχο για την ηλικία, το φύλο, το στάδιο Tanner, BMI, περιφέρεια μέσης, της σωματικής άσκησης και της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης. Όσον αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μελετούμενων πολυμορφισμών και των διαιτητικών μεταβλητών, υπήρξε μόνο στην περίπτωση του +276G/T και μόνο με την πρόσληψη φυτικών ινών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Παχυσαρκία στα παιδιά
Food habits - Children
Obesity in children
Αντιπονεκτίνη
Adiponectin

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)