Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού ενεργειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Σύνθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω σχεδιασμού ενεργειών

Χατζή, Ουρανία

H διδακτορική διατριβή έχει ως αντικείμενη τη μελέτη και η εφαρμογή του σχεδιασμού ενεργειών για την αυτοματοποιημένη σύνθεση σημασιολογικών διαδικτυακών υπηρεσιών, η οποία υποστηρίχθηκε μέσω σχεδιασμού και ανάπτυξης ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Semantic Web
Σημασιολογικός Ιστός
Internet
Διαδίκτυο (Internet)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.