Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Αθήνα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην Αθήνα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες

Κούβελα, Ματίνα

Τον Αύγουστο του 2004 η Ελλάδα βίωσε ένα ιστορικό γεγονός · οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέστρεψαν στον τόπο όπου πρωτοξεκίνησαν, γεμίζοντας με υπερηφάνεια και συγκίνηση τον ελληνικό πληθυσμό. Η επιτυχημένη διοργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να αποδείξει τις δυνατότητές της σα χώρα και ως εκ τούτου, να απολαύσει τη διεθνή αναγνώριση και αναγνωρισιμότητα. Ταυτόχρονα, εκτός από την ανύψωση του παγκόσμιου προφίλ της χώρας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 επέτρεψαν στους Έλληνες, και κυρίως στους κατοίκους της Αττικής, όχι μόνο να απολαύσουν την εμπειρία των Αγώνων, αλλά και να βιώσουν μία σειρά θετικών αλλαγών στη ζωή τους . Η τόνωση της ελληνικής οικονομίας, η δημιουργία νέων υποδομών και εγκαταστάσεων, η εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών και η τουριστική αναγέννηση αποτελούν μέρος της πληθώρας αυτών των αλλαγών.Σε πολλές σύγχρονες μελέτες οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν αναγνωριστεί όχι μόνο για το ρόλο τους στην ανάδειξη του διεθνούς προφίλ της περιοχής όπου φιλοξενούνται, αλλά, και για τη βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην περιοχή αυτή (Deccio et al. 2002). Από τη βιβλιογραφία γνωρίζουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες συχνά φέρουν στις πόλεις νέες υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς και μία ποικιλία κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών γεγονότων, τα οποία επηρεάζουν τις προϋπάρχουσες μορφές δραστηριότητας και τον τρόπο ζωής στην κοινωνία όπου φιλοξενούνται (Kim et al. 2005). Παραδείγματος χάριν, το οδικό δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής αποτελούνταν από περίπου13 χιλιάδες χλμ., στα οποίο προστέθηκαν 2.8 χλμ. νέων δρόμων, με αφορμή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων . Ακόμη, τους πρώτους έξι μήνες του 2005, οι διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σημείωσαν αύξηση της τάξης του 8% . Ωστόσο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δύναται να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις. Η εμπειρία αποδεικνύει ότι όταν μία περιοχή γίνεται προορισμός, η Ποιότητα Ζωής των κατοίκων της επηρεάζεται (Gursoy et al. 2002), καθώς, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών λαμβάνουν μία ευρεία γκάμα από θετικές, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις (Owen, 2002). Η διεξαγωγή της παρούσας εργασίας είχε σκοπό να διερευνηθεί η υπόθεση εάν η Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα υπέστη βελτίωση μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Για την επίτευξη του σκοπού της εργασίας τέθηκαν τρεις κύριοι στόχοι. Ο πρώτος στόχος ήταν να αξιολογηθούν οι αντιλήψεις των κατοίκων της Αθήνας για τις κυριότερες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ο δεύτερος στόχος ήταν να αξιολογηθεί η Ποιότητα Ζωής στην Αθήνα μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ο τρίτος στόχος ήταν η αναζήτηση του ρόλου των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατοίκων στις αντιλήψεις αυτών για τις επιπτώσεις των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Ποιότητα της Ζωής τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ποιοτητα ζωής - Ελλάδα
Quality of life - Greece
Ολυμπιακοί αγώνες - Ελλάδα
Olympics - Greece

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.