Σύγχρονες τεχνικές τηλεπισκόπισης στον έλεγχο και την καταγραφή της αστικής ανάπτυξης: μελέτη εφαρμογής: το τμήμα του Άνω Ρου του Κηφισού ποταμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Σύγχρονες τεχνικές τηλεπισκόπισης στον έλεγχο και την καταγραφή της αστικής ανάπτυξης: μελέτη εφαρμογής: το τμήμα του Άνω Ρου του Κηφισού ποταμού

Μάνου, Δωροθέα

Το φαινόμενο της ανάπτυξης και διάχυσης του κελύφους των αστικών κέντρων, κάνει την εμφάνιση του στα ελληνικά δεδομένα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η αστική ανάπτυξη στα μητροπολιτικά κέντρα όπως αυτό των Αθηνών, εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από πλευράς ανίχνευσης οικιστικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και η παρακολούθησή του σε μελλοντική και μακροχρόνια βάση. Αυτή η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται τις επιπτώσεις εκείνες που επιρεάζουν το υδρογραφικό δίκτυο του Κηφισού ποταμού και την λεκάνη απορροής του , και προέρχονται από τις ανθρώπινες επεμβάσεις. Η εργασία αυτή αποτελεί μια αναφορά στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του Κηφισού ποταμού και της περιβάλλουσας περιοχής του εντός του λεκανοπεδίου, και είναι μια προσπάθεια παρακολούθησης της αστικής επέκτασης του ιστού της λεκάνης των Αθηνών με την χρήση τεχνικών ΣΓΠ και Τηλεπισκόπισης (Remote Sensing). Επίσης αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης του φαινομένου αυτού σε μελλοντική βάση και των επιπτώσεων που έχει αυτό στον χώρο της λεκάνης και στα φυσικά περιβάλλοντα της περιοχής . Ως αφετηρία μελέτης της αστικής ανάπτυξης του κελύφους της Αθήνας και τη διάχυσης της στην περιοχή και κυρίως σε αυτή του Άνω Ρου του Κηφισού, ορίζεται η δεκαετία του 1980 με την χρήση χαρτών κλίμακας 1:50.000 της Γ.Υ.Σ και την χρήση δορυφορικών εικόνων παγχρωματικών δεδομένων των δορυφόρων Spot2 και Spot5 για τα έτη 1992 και 2002 αντίστοιχα. Από τις πηγές αυτές προήλθαν δεδομένα τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά μετά από επισταμένη μελέτη αυτών. Μελετήθηκαν ακόμα μέσω της Ελληνικής βιβλιογραφίας οι επιπτώσεις των ανθρώπινων επεμβάσεων στον Κηφισό και τους παραχειμάρους του, επιπτώσεις που χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους ως αρνητικές και καταστροφικές. Η έρευνα πάνω στο φαινόμενο της αστικής ανάπτυξης έδειξε την τάση διάχυσης του αστικού κελύφους των Αθηνών προς τα βόρεια του Λεκανοπεδίου, στον Άνω Ρου δηλαδή. Οι παράγοντες ενθάρρυνσης του φαινόμενου αυτού είναι τόσο οι ορεινοί όγκοι του Υμηττού και του Αιγάλεω στα ανατολικά και δυτικά της λεκάνης αντίστοιχα που λειτουργούν σαν εμπόδια, όσο και το μικρό ποσοστό εδαφοκάλυψης και πληθυσμιακής πυκνότητας που κυριαρχούσε στη περιοχή του βορείου τμήματος πριν την έναρξη του φαινομένου. Τέλος μελετήθηκε και αξιολογήθηκε το σχετικό planning του Κηφισού και των ζωνών προστασίας γύρω από αυτόν, παρατηρήθηκε πως αφορά ένα περιορισμό τμήμα του ποταμού στους δήμους Αχαρνών, Μεταμόρφωσης, Ν. Φιλαδέλφειας, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας και των κοινοτήτων Άνοιξης, Εκάλης και Κρυονερίου. Στην πραγματικότητα διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή είναι ανύπαρκτη και δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός προστασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Watersheds
Κηφισός
Kifisos River
Λεκάνες απορροής
Ποταμός
Αστική ανάπτυξη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2005-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.