Ανάπλαση περιοχής Εξαρχείων με βάση τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπλαση περιοχής Εξαρχείων με βάση τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

Λούκα, Ελένη

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η ανάπλαση της υποβαθμισμένης περιοχής των Εξαρχείων στην Αθήνα με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η περιοχή μελέτης αποτελεί μια εκτεταμένη περιοχή που βρίσκεται κοντά στο ιστορικό και στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και ανάμεσα σε σημαντικούς χώρους πρασίνου. Το κτηριακό απόθεμα της περιοχής έχει αλλάξει σημαντικά από το παρελθόν όπως επίσης η φυσιογνωμία (κοινωνική-οικονομική κατάσταση) των κατοίκων της περιοχής και οι χρήσεις γης. Βασικό στοιχείο της στρατηγικής που ακολουθείται αποτελεί ηη βιώσιμη ανάπτυξη (και συγκεκριμένα η πράσινη ανάπτυξη) προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα ζωής και σεβασμός προς το περιβάλλον με παράλληλη ανάπτυξη της οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παράγων βιώσιμη ανάπτυξη που χρησιμοποιείται στις περισσότερες διαδικασίες ανάπλασης τα τελευταία χρόνια, για πρώτη φορά ασχολείται και με το θέμα περιβάλλον. Στην προτεινόμενη ανάπλαση της περιοχής μελέτης λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι με σκοπό τη δημιουργία χώρου κατάλληλου για διαβίωση και εργασία, ψυχαγωγία, πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και παράλληλη αναβάθμιση των γύρω περιοχών. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη βελτίωση της προσβασιμότητας των πεζών και των αυτοκινήτων, στην προσθήκη και ενίσχυση του πράσινου στοιχείου, στην χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και στην ανάδειξη συγκεκριμένων κτηριακών συγκροτημάτων ως πόλων ανάπτυξης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Αστική ανανέωση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Εξάρχεια
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Εξάρχεια
Αστική ανάπλαση - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Εξάρχεια
Urban renewal - Greece - Attica (Nome) - Exarhia
Cities and towns - Growth - Greece - Attica (Nome) - Exarhia
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Exarhia
Αστική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Εξάρχεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-04-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.