Τα πολιτισμικά μνημεία και το μάρκετινγκ στην ανάπτυξη του τουρισμού: διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων της πόλης της Καρδίτσας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τα πολιτισμικά μνημεία και το μάρκετινγκ στην ανάπτυξη του τουρισμού: διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των κατοίκων της πόλης της Καρδίτσας

Χαβδούλα, Ιουλία

Η σύγχρονη επιταγή της τουριστικής βιομηχανίας είναι η ανάδειξη των μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς και η δημιουργία ανταγωνιστικού πλαισίου για το συγκεκριμένο σκοπό. Η ανάδειξη των μνημείων γίνεται μέσα από συγκεκριμένους επικοινωνιακούς διαύλους, ικανούς να μεγιστοποιήσουν το όφελος για τις τοπικές και εθνικές οικονομίες. Το μάρκετινγκ αναδεικνύεται καθημερινά ως μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αξιοποίησης του τουριστικού προϊόντος. Η εργασία θα παρουσιάσει την άρρηκτη σχέση μεταξύ πολιτισμικής κληρονομιάς και μάρκετινγκ και το ρόλο του δεύτερου στην τουριστική αξιοποίηση του πολιτισμικού υπόβαθρου του Νομού Καρδίτσας. Μέσα από τη δόμηση ενός ερωτηματολογίου αναδεικνύονται οι απόψεις των κατοίκων για το επίπεδο προώθησης του πολιτισμικού πλούτου της περιοχής της Καρδίτσας και για το επιθυμητό αποτέλεσμα όσον αφορά στην τουριστική της ανάπτυξη. Η άποψη των κατοίκων έχει ιδιάζουσα σημασία, καθώς γνωρίζουν τις προοπτικές και τον πλούτο της περιοχής τους και ταυτόχρονα μπορούν να κατανοήσουν κατά πόσο οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα έχουν βρει το στόχο τους.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τουρισμός - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
τουρισμός
μάρκετινγκ
Πολιτιστική κληρονομιά - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Monuments - Greece - Karditsa (Nome)
Cultural property - Greece - Karditsa (Nome)
Πολιτισμός
Tourism - Greece - Karditsa (Nome)
Καρδίτσα
Μνημεία - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
μνημεία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.