Εντοπισμός περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές με την χρήση εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας περίπτωση μελέτης ο σεισμός της πόλης Λ’ Άκουιλας στις 6 Απριλίου 2009

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εντοπισμός περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές με την χρήση εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας περίπτωση μελέτης ο σεισμός της πόλης Λ’ Άκουιλας στις 6 Απριλίου 2009

Κατσέλης, Σταύρος

Η συγγραφή αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Εντοπισμός περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές με την χρήση εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας περίπτωση μελέτης ο σεισμός της πόλης Λ’ Άκουιλας στις 6 Απριλίου 2009», έχει σαν στόχο να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης των παθητικών συστημάτων τηλεπισκόπησης υψηλής διακριτικής ικανότητας, με σκοπό τον εντοπισμό περιοχών που έχουν υποστεί καταστροφές εξαιτίας ενός σεισμικού γεγονότος. Η περιοχή μελέτης που επιλέχθηκε είναι η πόλη της Ιταλίας Λ’ Άκουιλα η οποία υπέστη σοβαρές καταστροφές από τον σεισμό του 2009. Για την υλοποίηση της διπλωματικής αυτής χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες υψηλής διακριτικής ικανότητας από τον δορυφόρο QuickBird πριν και μετά την καταστροφή. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό Erdas Imagine 2011 και η απεικόνιση των αποτελεσμάτων με το λογισμικό Arc Gis 10. Στο πρώτο βήμα επιχειρήθηκε να γίνει ο εντοπισμός των κτισμάτων που είχαν καταστραφεί μέσω οπτικής ερμηνείας των εικόνων. Στο δεύτερο βήμα επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των κτιρίων που κατέρρευσαν μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας όπως η ανάλυση των κυρίων συνιστωσών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Earthquakes - Disasters - Italy - L&apos
Aquila
Τηλεπισκόπηση
Σεισμοί - Καταστροφές - Ιταλία - Λ’ Άκουιλα
Remote sensing

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.