Βιώσιμη ανασυγκρότηση της περιοχής του Δήμου Λαυρεώτικης μετά την αποβιομηχανισή της

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βιώσιμη ανασυγκρότηση της περιοχής του Δήμου Λαυρεώτικης μετά την αποβιομηχανισή της

Δράκος, Δημήτριος

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην σύγχρονη εποχή εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην ευημερία των λαών, αφού πέρα από το πρωτογενές βιομηχανικό προϊόν, έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στους άλλους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών. Κλασικό παράδειγμα μονοσήμαντης ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική), που πρακτικά οδήγησε σε αδιέξοδα την τοπική κοινωνία, είναι η περιοχή της Λαυρεωτικής, όπου η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε τον προηγούμενο αιώνα δημιούργησε, μετά την περίοδο αποβιομηχάνισης, έντονα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να αναδείξει το γεγονός ότι η σωστή εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών της περιοχής της Λαυρεωτικής, σε συνδυασμό με την πολυεπίπεδη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς με όρους που όχι μόνο δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και την φυσιογνωμία της περιοχής, αλλά, αντιθέτως, την αναδεικνύουν, μπορεί να οδηγήσει την περιοχή στους δρόμους της βιώσιμης ανασυγκρότησής της. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρώτα θα γίνει περιγραφή όλων εκείνων των στοιχείων που συνθέτουν την φυσιογνωμία της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Λαυρεωτικής, ακολούθως θα αναλυθεί η εμπειρική μελέτη που έγινε και τέλος θα παρατεθούν τα συμπεράσματα

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Βιομηχανική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Λαύριο
αποκατάσταση
Βιώσιμη ανάπτυξη
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Αττική (Νομός) - Λαύριο
Sustainable development - Greece - Attica (Nome) - Lavrion
Industrial development - Greece - Attica (Nome) - Lavrion
αποβιομηχάνηση Λαύριο
περιβάλλον

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.