Συναισθηματική νοημοσύνη, σχέσεις με συνομηλίκους και υποκειμενική ευημερία εφήβων με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Συναισθηματική νοημοσύνη, σχέσεις με συνομηλίκους και υποκειμενική ευημερία εφήβων με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες

Μπεκιάρη, Αφροδίτη

Η παρούσα εμπειρική μελέτη που διεξήχθη σε 164 εφήβους μαθητές της Αττικής με και χωρίς διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών είχε ως στόχο να συνεξετάσει τρεις συναφείς, αλλά διακριτές έννοιες, αυτή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, των Κοινωνικών Δεξιοτήτων και της Υποκειμενικής Ευημερίας. Ειδικότερα, επεδίωξε να εξετάσει την επίδραση του φύλου και της ύπαρξης ή μη διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Επιπροσθέτως, η έρευνα αποσκοπούσε στον έλεγχο της αλληλεξάρτησης μεταξύ των μεταβλητών της.Προκειμένου την επίτευξη των στόχων, οι 164 μαθητές συμπλήρωσαν τα αυτοαναφορικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (TEI-Que ASF) και των Κοινωνικών Δεξιοτήτων (SSRS-C) και τρεις κλίμακες για την Υποκειμενική Ευημερία, μία για κάθε συστατικό της, δηλαδή την Κλίμακα Ικανοποίησης από τη Ζωή (SWLS) και τις υποκλίμακες του Θετικού και Αρνητικού Συναισθήματος της κλίμακας PANAS. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μεταβλητές της έρευνας μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και μεταξύ εφήβων με και χωρίς μαθησιακές δυσκολίες. Όσον αφορά στη συμβολή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων, η έρευνα έδειξε ότι επηρεάζει τους δύο από τους τέσσερις παράγοντες του ερωτηματολογίου αξιολόγησης Κοινωνικών Δεξιοτήτων (SSRS-C), την Ενσυναίσθηση και τη Συνεργατικότητα. Από την άλλη, η Συναισθηματική Νοημοσύνη αποδείχτηκε ισχυρός παράγοντας πρόβλεψης της Υποκειμενικής Ευημερίας, αφού συσχετίζεται σημαντικά και με τα τρία συστατικά της (Ικανοποίηση από τη Ζωή, Θετικό και Αρνητικό Συναίσθημα).Τέλος, βρέθηκε ότι οι Κοινωνικές Δεξιότητες επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα επίπεδα Υποκειμενικής Ευημερίας των εφήβων μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διαπροσωπική επικοινωνία στα παιδιά
Emotional intelligence
έφηβοι
Interpersonal communication in children
Μάθηση
Δυσκολίες της
Learning disabilities
διαπροσωπικές σχέσεις
Συναισθηματική νοημοσύνη

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)