Αποτύπωση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων στην ελληνική ύπαιθρο: τα νησιά του Β. Αιγαίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Αποτύπωση των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων στην ελληνική ύπαιθρο: τα νησιά του Β. Αιγαίου

Παυλόπουλος, Ιορδάνης

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μία προσπάθεια αποτύπωσης των γεωγραφικών διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό τριών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αυτά της Λήμνου, της Λέσβου και της Χίου. Η διαφορά της συγκεκριμένης έρευνας σε σχέση με άλλες αντίστοιχες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για την ηπειρωτική ελληνική ύπαιθρο, έγκειται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των νησιών, ο οποίος έχει να κάνει με το μικρό μέγεθος, την εποχικότητα στην απασχόληση και στον τουρισμό, τη δυσκολία πρόσβασης κ.α. Επίσης σημαντικός είναι και ο ρόλος που παίζουν οι ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων νησιών που αποτέλεσαν την περιοχή μελέτης μας, οι οποίες αφορούν κυρίως στο γεγονός ότι υπάγονται σε μία αμιγώς ακριτική νησιωτική περιφέρεια. Η αποτίμηση αυτών των διαφοροποιήσεων πραγματοποιήθηκε μέσω μίας πολυκριτηριακής ανάλυσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, επιλέχθηκε μία σειρά από σύνθετα κριτήρια που εξετάζουν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά (δημογραφικά, απασχόλησης, αγροτικά, προσβασιμότητας, τουρισμού και εκπαίδευσης) της περιοχής μελέτης. Τα κριτήρια στην πραγματικότητα αποτελούν πολυμεταβλητούς δείκτες, οι οποίοι υπολογίστηκαν μέσω στατιστικών στοιχείων, αλλά και ποιοτικών δεδομένων τα οποία συλλέχθηκαν από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε, μέσω της διεξαγωγής ερωτηματολογίων. Ως χωρική μονάδα αναφοράς επιλέχθηκε το Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ.Δ.). Με τη χρήση της μεθόδου αναλυτικής ιεράρχησης και με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΣΓΠ), έγινε μία σύνθεση των κριτηρίων, με σκοπό την ανάδειξη των ευνοημένων και των λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Η διαδικασία αυτή, μας απέδωσε στην ουσία ένα συνολικό «βαθμό ευνοϊκότητας», για κάθε χωρική μονάδα αναφοράς, μέσω του οποίου μπορέσαμε να ανιχνεύσουμε τα χωρικά πρότυπα που σχηματίζονται και να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των τριών νησιών, παρά τη σχετική ομοιογένεια που παρουσιάζουν μεταξύ τους.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Περιφερειακές ανισότητες - Ελλάδα - Αιγαίο
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λέσβος (Νομός) - Λέσβος
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Λέσβος (Νομός) - Λήμνος
Regional disparities - Greece - Aegean Islands
Νησιά του
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Χίος (Νομός) - Χίος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2009-10-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)