Δημιουργία κοινωνικοοικονομικού δείκτη και συσχέτισή του με την παιδική παχυσαρκία και υπέρταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Δημιουργία κοινωνικοοικονομικού δείκτη και συσχέτισή του με την παιδική παχυσαρκία και υπέρταση

Αγγέλου, Επιστήμη

Εισαγωγή: ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκίας έχει αυξηθεί ραγδαία τις τελευταίες τρεις δεκαετίες παγκοσμίως, γεγονός που δικαιολογεί πλήρως το χαρακτηρισμό «επιδημία». Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας, κυρίως όταν αυτή ξεκινά από την παιδική ηλικία, μία από τις οποίες είναι η αρτηριακή υπέρταση. Τόσο η παχυσαρκία όσο και η υπέρταση στην παιδική ηλικία φαίνεται να σχετίζονται με τις συνήθειες και τις αντιλήψεις του οικογενειακού περιβάλλοντος σχετικά με το φαγητό, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζονται από το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο της οικογένειας. Σκοπός: να καταγραφεί η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη παχυσαρκίας σε παιδιά 10 έως 13 ετών, από τέσσερις νομούς της ελληνικής επικράτειας (Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης). Υλικό: Αντιπροσωπευτικό δείγμα 2035 παιδιών, ηλικίας 10-13 ετών, τα οποία κατοικούν στην Ελλάδα. Μέθοδοι: Οι μετρήσεις περιλάμβαναν τη συλλογή ανθρωπομετρικών, βιοχημικών, κλινικών και διατροφικών δεδομένων. Αποτελέσματα: ο συνολικός επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 11,6% (13,8% στα αγόρια και 9,4% στα κορίτσια) και φαίνεται να έχει μια αντίστροφη σχέση με το ΚΟΕ της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης μας 23,4% των αγοριών και 23,9% των κοριτσιών παρουσιάζουν συστολική υπέρταση, με τα αγόρια που ανήκαν στο υψηλότερο ΚΟΕ να παρουσιάζουν στατιστικά χαμηλότερα ποσοστά συστολικής υπέρτασης συγκρινόμενα τόσο με τα αγόρια του μεσαίου όσο και του χαμηλότερου ΚΟΕ.. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη διαστολική υπέρταση είναι 6,3% για τα αγόρια και 8% για τα κορίτσια του δείγματος. Προέκυψε δε, μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του SES-Index και της διαστολικής υπέρτασης στα αγόρια της μελέτης μας, που δεν ήταν όμως στατιστικά σημαντική. Όσον αφορά στην διατροφική πρόσληψη ενέργειας, αυτή εμφανίζεται μειωμένη και στα δύο φύλα στο υψηλότερο ΚΟΕ. Τα αγόρια υψηλότερου ΚΟΕ παρουσιάζουν στατιστικώς σημαντική αύξηση στη διατροφική πρόσληψη λίπους, τόσο μονοακόρεστων όσο και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, ενώ τα κορίτσια υψηλότερου ΚΟΕ αποδεικνύεται ότι καταναλώνουν στατιστικώς σημαντικά περισσότερες φυτικές ίνες, ασβέστιο, μαγνήσιο και βιταμίνη D σε σχέση με τις συνομήλικες τους του μεσαίου και χαμηλότερου ΚΟΕ. Συμπεράσματα: το υψηλότερο ΚΟΕ της οικογένειας φαίνεται να συνδέεται με μικρότερο επιπολασμό παχυσαρκίας και στα δύο φύλα, καθώς και με μικρότερο επιπολασμό συστολικής και διαστολικής υπέρτασης στα αγόρια. Είναι γνωστό ότι η παχυσαρκία αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη υπέρτασης άρα είναι αναμενόμενο η ομάδα των παιδιών που παρουσιάζουν μικρότερο επιπολασμό παχυσαρκίας να παρουσιάζουν και μικρότερο επιπολασμό υπέρτασης. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια υψηλότερου ΚΟΕ παρουσιάζουν χαμηλότερη πρόσληψη ενέργειας, γεγονός που συνδέεται με το χαμηλότερο σωματικό τους βάρος. Επίσης τα αγόρια υψηλότερου ΚΟΕ παρουσιάζουν αυξημένη κατανάλωση μονοακόρεστων λιπαρών οξέων (ΜΛΟ). Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ΜΛΟ, η κύρια πηγή των οποίων είναι το ελαιόλαδο, μειώνουν την υπέρταση. Τα κορίτσια υψηλότερου ΚΟΕ καταναλώνουν στατιστικώς σημαντικά περισσότερες φυτικές ίνες, ασβέστιο, μαγνήσιο και βιταμίνη D σε σχέση με τις συνομήλικες τους του μεσαίου και χαμηλότερου ΚΟΕ. Αυτό αποδεικνύει μεγαλύτερη ημερήσια κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, γεγονός που επιδρά στο χαμηλότερο σωματικό βάρος που παρουσιάζουν τα κορίτσια του υψηλότερου ΚΟΕ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Υπέρταση - Διαιτολογικές απόψεις
Παχυσαρκία στα παιδιά
Food habits - Children
Hypertension - Nutritional aspects
Obesity in children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-02-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.