Η κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας ως πρότυπο τοπικής ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η κοινότητα Ανάβρας Μαγνησίας ως πρότυπο τοπικής ανάπτυξης

Σερπάνος, Χαρίλαος

Στο όνομα της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης έχουν εξαγγελθεί αρκετές μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και έγιναν προσπάθειες εφαρμογής αυτών με αμφίβολα κάθε φορά αποτελέσματα. Η έννοια της τοπικής ανάπτυξης συνδέεται κυρίως με την οικονομική μεγέθυνση και μάλιστα με γρήγορους ρυθμούς και χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Έτσι η ίδρυση ενός τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε κάποια επαρχιακή πόλη φαντάζει ως πανάκεια, χωρίς να συνυπολογίζεται η καταλληλότητα της περιοχής, η αναγκαιότητα και η προσφορά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στον αντίποδα υπάρχουν και κάποια παραδείγματα ανάπτυξης στηριγμένης στους τοπικούς πόρους με αξιοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Η κοινότητα Ανάβρας συνιστά μια τέτοια περίπτωση αξιοποίησης των τοπικών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων. Στη παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί η αναπτυξιακή πορεία της από το 1991 έως σήμερα. Το ζητούμενο είναι να καταδειχθεί ο τρόπος αντιμετώπισης εκ μέρους της κοινότητας των διαρθρωτικών αγκυλώσεων του υφιστάμενου αναπτυξιακού θεσμικού πλαισίου, ώστε να αξιοποιηθεί εν τέλει αυτό το πλαίσιο προς όφελος και με τη συμμετοχή των πολιτών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Ανάβρα
Regional planning - Greece - Magnisia (Nome) - Anavra
Περιφερειακός προγραμματισμός - Ελλάδα - Μαγνησία (Νομός) - Ανάβρα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-11-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.