Καταγραφή λιπαρών οξέων σε μεμβράνες ερυθροκυττάρων υγιών εθελοντών ύστερα από παρέμβαση με λινέλαιο και ελαιόλαδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Καταγραφή λιπαρών οξέων σε μεμβράνες ερυθροκυττάρων υγιών εθελοντών ύστερα από παρέμβαση με λινέλαιο και ελαιόλαδο

Γκατζίεβα, Αλεξάνδρα

Εισαγωγή-Σκοπός: Δεδομένου ότι η φλεγμονή υποβόσκει διαφόρων χρόνιων ασθενειών, την τελευταία δεκαετία αρκετές διατροφικές μελέτες έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν δυνητικούς διατροφικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αυτή τη φλεγμονή. Η διατροφή επηρεάζει δυνητικά και τη φλεγμονώδη απάντηση αλλά και τους παράγοντες κινδύνου για χρόνια νοσήματα, όπως αντανακλώνται από τους βιοχημικούς δείκτες. Ανάμεσα στους διάφορους διατροφικούς παράγοντες, τα λιπαρά οξέα έχουν εκτενώς διερευνηθεί ως προς την επίδρασή τους στη φλεγμονή και μελέτες έχουν συσχετίσει τα επίπεδα των λιπαρών οξέων στον οργανισμό με τους βιοχημικούς δείκτες και τους δείκτες φλεγμονής, προβάλλοντας την ευεργετική επίδραση των ω-3 λιπαρών οξέων, καθώς και την ωφέλιμη επίδραση της μείωσης του λόγου των συνολικών ω-6/ω-3 λιπαρών οξέων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταμέτρηση της συγκέντρωσης των λιπαρών οξέων στις μεμβράνες των ερυθροκυττάρων υγιών εθελοντών στην αρχή και το τέλος παρέμβασης με λινέλαιο και η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις μετά από παρέμβαση με ελαιόλαδο, καθώς και η συσχέτιση των αλλαγών των συγκεντρώσεων των λιπαρών οξέων των μεμβρανών με τις αλλαγές σε βιοχημικούς δείκτες και σε δείκτες φλεγμονής μετά από κάθε παρέμβαση. Υλικό-Μέθοδος: Οι εθελοντές κατανάλωναν 15ml λινελαίου ή ελαιολάδου ημερησίως. Η διάρκεια της παρέμβασης για το κάθε έλαιο, καθώς και η περίοδος κάθαρσης ήταν 6 εβδομάδες. Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, οι διατροφικές συνήθειες και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας καταγράφηκαν στην αρχή και το τέλος της παρέμβασης με το κάθε έλαιο. Επιπλέον, μετρήθηκαν οι βιοχημικοί δείκτες και οι δείκτες φλεγμονής στον ορό των συμμετεχόντων. Η συμμόρφωση των εθελοντών εκτιμήθηκε με βάση την ανάλυση του ποσοστού μεταβολής των λιπαρών οξέων στις μεμβράνες των ερυθροκυττάρων. Η αξιολόγηση της επίδρασης των παρεμβάσεων και οι συγκρίσεις μεταξύ των 2 ομάδων έγιναν με βάση την Ανάλυση Διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA (RMANOVA). Αποτελέσματα: Την παρέμβαση ολοκλήρωσαν 37 εθελοντές. Στο τέλος της παρέμβασης με το λινέλαιο υπήρξε σημαντική αύξηση των συγκεντρώσεων των ΑLA, EPA, DPA, συνολικών ω-3 και PUFA (p για όλα<0,001) λιπαρών οξέων στις μεμβράνες των ερυθροκυττάρων, ενώ σημαντική ήταν η μείωση των trans λιπαρών οξέων, καθώς και του λόγου ΑΑ/ΕΡΑ (p και για τα δύο<0,001). Επιπλέον, σημαντική ήταν η αύξηση της περιεκτικότητας των μεμβρανών σε LA (p=0,03) και σε συνολικά ω-6 λιπαρά οξέα (p=0,05), καθώς και η μείωση του λόγου ω-6/ω-3 (p=0,02). Μια αντίστοιχα σημαντική αύξηση του DΡΑ (p<0,001) και του LA (p<0,05) παρατηρήθηκε και στο τέλος της παρέμβασης με το ελαιόλαδο. Στο τέλος, όμως, αυτής της παρέμβασης υπήρξε σημαντική αύξηση της περιεκτικότητας των μεμβρανών σε DHA (p=0,01) και σε συνολικά ω-6 λιπαρά οξέα (p<0,05), ενώ μειώθηκε η περιεκτικότητα των μεμβρανών σε ALA (p=0,01). Δεν βρέθηκε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά στους δείκτες φλεγμονής και τους βιοχημικούς δείκτες, όμως, στο τέλος της παρέμβασης με το λινέλαιο υπήρξε σημαντική μείωση της ολικής και LDL χοληστερόλης (p=0,01και p=0,005, αντίστοιχα). Τέλος, βρέθηκε πως η μεταβολή της περιεκτικότητας των μεμβρανών σε εικοσιπενταενοϊκό οξύ (ΕΡΑ) σχετίζεται θετικά με τη μεταβολή της αδιπονεκτίνης (p=0,04), η μεταβολή του αραχιδονικού οξέος (ΑΑ) σχετίζεται θετικά με τη μεταβολή των τριγλυκεριδίων (TG) (p=0,04), ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση της μεταβολής της περιεκτικότητας των μεμβρανών σε α-λινολενικό οξύ με τη μεταβολή των τριγλυκεριδίων (p=0,05). Συμπέρασμα: Παρά το γεγονός ότι η διατροφή μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα των λιπιδίων στις μεμβράνες των ερυθροκυττάρων, ο εμπλουτισμός της δίαιτας με λινέλαιο δεν έδειξε σημαντικές επιδράσεις στους δείκτες φλεγμονής και το προφίλ των βιοχημικών δεικτών σε υγιή άτομα, τα οποία ακολουθούσαν μια σχετικά υγιεινή διατροφή βασισμένη στο ελαιόλαδο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Λινέλαιο - Υγιειονολογικές απόψεις
Φλεγμονή
Linseed oil - Health aspects
Ελαιόλαδο - Υγιειονολογικές απόψεις
Inflammation
Λιπαρά οξέα
Fatty acids
Olive oil - Health aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-10-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.