Διαταραχές λήψης τροφής και η σχέση τους με τη συναισθηματική νοημοσύνη σε άτομα ηλικίας 18-20 ετών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διαταραχές λήψης τροφής και η σχέση τους με τη συναισθηματική νοημοσύνη σε άτομα ηλικίας 18-20 ετών

Βλαχάκη, Ευαγγελία Χρυσάνθη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη σχέση της διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς με το άγχος και ορισμένους ψυχολογικούς παράγοντες που αποτελούν εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης σε δείγμα Ελλήνων φοιτητών. Η διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά αποτελεί μια από τις τρείς κατηγορίες των διαταραχών λήψης τροφής και αξιολογήθηκε με βάση το ερωτηματολόγιο Διαιτητικών Συνηθειών EAT-26 (Garner, 1982). Οι ψυχολογικοί παράγοντες που αποτέλεσαν το επίκεντρο της προσοχής μας αναφέρονται σε εκείνους που εξετάζει το τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης του BarΟn EQ-i, (BarΟn 1997), καθώς και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του άγχους STAI (Spielberger, 1964). Στην έρευνα συμμετείχαν 201 φοιτητές ηλικίας 18-20 ετών. Οι εθελοντές κατανεμήθηκαν σε δύο ομάδες ανάλογα με τη βαθμολογία που είχαν συγκεντρώσει στο ερωτηματολόγιο Διαιτητικών Συνηθειών ΕΑΤ-26. Μια ομάδα αποτέλεσαν τα άτομα με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του 20 στο παραπάνω ερωτηματολόγιο, και ήταν τα άτομα με Διαταραγμένη Διατροφική Συμπεριφορά (ομάδα ΔΔΣ). Ενώ μια δεύτερη ομάδα περιελάμβανε τα άτομα με βαθμολογία μικρότερη του 5, και ήταν τα άτομα με Φυσιολογική Διατροφική Συμπεριφορά (ομάδα ΦΔΣ). Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν συνολικά 60 εθελοντές, ενώ στην οτην δεύτερη ομάδα συμμετείχαν 141 εθελοντές. Από τη μελέτη προέκυψε ότι τρείς ψυχολογικοί παράγοντες, ο χαμηλός αυτοσεβασμός, η αντοχή στο στρες και η ικανότητα αναγνώρισης θετικών συναισθημάτων, μπορούν να προβλέψουν με μεγάλη ακρίβεια ποιά άτομα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν διαταραχές λήψης τροφής. Επίσης βρέθηκε ότι τα άτομα με διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά έχουν χαμηλή ικανότητα διεκδικητικότητας, χαμηλή ικανότητα αντιμετώπισης καταστάσεων της καθημερινότητας, είναι λιγότερο αισιόδοξα και έχουν υψηλό άγχος.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Nutrition disorders
Διατροφικές διαταραχές
Διατροφικές συνήθειες
Food habits

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.