Σεισμικός κίνδυνος και ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Κύπρο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σεισμικός κίνδυνος και ευαισθητοποίηση των πολιτών στην Κύπρο

Χαρίτωνος, Χριστοφόρα

Οι σεισμοί είναι ένα συνήθης φαινόμενο στην Κύπρο και στην γύρω περιοχή. Στο νησί συμβαίνουν σεισμοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και αποτελεί ένα φαινόμενο στο οποίο δίνεται μεγάλη σημασία από πολλούς επιστήμονες. Η ανάλυση που ακολουθεί επιχειρεί να μελετήσει τα γενικά χαρακτηριστικά του νησιού, τη σεισμικότητα της Κύπρου, τις συνέπειες που επιφέρουν οι σεισμοί και τις πολιτικές που υπάρχουν στην Κύπρο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Επιπλέον γίνεται αναφορά στη σεισμικότητα της γύρω περιοχής και πιο συγκεκριμένα της Ελλάδας. Μελετήθηκε η χωρική κατανομή των σεισμών στον Κυπριακό χώρο και η κατανομή των μακροσεισμικών εντάσεων από τα αρχαία χρόνια μέχρι τις μέρες μας και ειδικότερα τα τελευταία δέκα χρόνια (1997-2007). Ήδη έχουν γίνει πολλές μελέτες που αφορούν την σεισμικότητα στον Κυπριακό χώρο και έτσι οι σεισμοί στην Κύπρο αποτελούν ένα φαινόμενο στο οποίο δίνεται η κατάλληλη σημασία τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και από τους πολίτες. Το κράτος έχει πάρει τα ανάλογα μέτρα έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Earthquakes - Cyprus
Σεισμολογία - Κύπρος
Σεισμοί - Κύπρος
Seismology - Cyprus

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.