Εικόνα σώματος, διαταραχές λήψης τροφής και ψυχική υγεία σε νεαρές γυναίκες

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Εικόνα σώματος, διαταραχές λήψης τροφής και ψυχική υγεία σε νεαρές γυναίκες

Δεμερτζή, Μαρία

Εισαγωγή: Τα προβαλλόμενα πρότυπα ομορφιάς σε συνδυασμό με το κυνήγι του ιδανικού σώματος, κυρίως από το γυναικείο φύλο, με λανθασμένους τρόπους καθώς ο καθοριστικός ρόλος της διατροφής στη ζωή του ανθρώπου, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον πληθώρας ερευνητών που μελετούν την όλο και πιο συχνή εκδήλωση διατροφικών διαταραχών και διαστρεβλωμένης εικόνας σώματος αλλά και των συνεπειών τους. Μεθοδολογία: Στη μελέτη συμμετείχαν 60 νεαρές γυναίκες με ηλικία από 18 έως 30 ετών. Οι εθελόντριες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, με κριτήριο το ερωτηματολόγιο ΕΑΤ-26 και προέκυψε η ομάδα με τάση για ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών (score≥20) και η ομάδα με φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά(score<20). Παράλληλα έγινε άλλη μία διάκριση, με βάση την εμμονή των εθελοντριών με τον έλεγχο του σωματικού τους βάρους (κλίμακα του ερωτηματολογίου εκτίμησης εικόνας σώματος MBSRQ), οπότε προέκυψε η ομάδα με εμμονή με τον έλεγχο σωματικού βάρους (score≥2,5) και η ομάδα χωρίς την εμμονή για τον έλεγχο σωματικού βάρους (score<2,5). Οι διαχωρισμοί αυτοί πραγματοποιήθηκαν ώστε να γίνουν συγκρίσεις και συσχετίσεις μεταξύ των ομάδων ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά, τη διατροφική συμπεριφορά, ορισμένους ψυχολογικούς δείκτες άγχους και συναισθηματικής νοημοσύνης, και ως προς την εκτίμηση εικόνας σώματος. Αποτελέσματα: Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ομάδων. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες με διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά και εμμονή με τον έλεγχο σωματικού βάρους δείχνουν να έχουν περισσότερο άγχος, λιγότερη αντοχή στο στρες, χαμηλότερο αυτοσεβασμό, μειωμένη ευελιξία και κοινωνική υπευθυνότητα, ενώ φαίνεται να επικρατεί η αρνητική εικόνα στη ζωή τους και να είναι λιγότερο ευτυχισμένες, σε αντίθεση με τις γυναίκες που εμφανίζουν φυσιολογική συμπεριφορά ως προς τις διατροφικές τους συνήθειες και τον έλεγχο του βάρους. Συμπεράσματα: Το ψυχολογικό αντίκτυπο των ατόμων με διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά και διαστρεβλωμένη εικόνα σώματος είναι αδιαμφισβήτητο. Τονίζεται η επιτακτικότητα της περαιτέρω έρευνας σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα, και της άμεσης αντιμετώπισης του θέματος.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Nutrition disorders
Διατροφικές διαταραχές
Body image
Women - Nutrition
Ψυχική υγεία
Γυναίκες - Διατροφή
Εικόνα σώματος
Health - Psychological aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-05


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)