Ψυχολογικά χαρακτηριστικά ατόμων με διαταραχές πρόσληψης τροφής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ψυχολογικά χαρακτηριστικά ατόμων με διαταραχές πρόσληψης τροφής

Παπαμάρκου, Σοφία

Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ διατροφικών διαταραχών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών σε φοιτητές και φοιτήτριες των τριών τμημάτων του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η διαιτητική συμπεριφορά των φοιτητών-τριών με τη βοήθεια του ερωτημα¬τολογίου ΕΑΤ-26 και με βάση τη βαθμολογία τους σ’ αυτό έγινε η επιλογή του δείγματος. Το δείγμα αποτελείται από δύο ομάδες. Η μία περιλαμβάνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο για ανάπτυξη διατροφικών διαταραχών, με βαθμολογία στο ερωτημα¬τολόγιο διατροφικών συνηθειών μεγαλύτερη ή ίση του 20, (ΕΑΤ20). Η άλλη περιλαμβάνει τα άτομα με χαμηλό κίνδυνο, δηλαδή με βαθμολογία στο ίδιο τεστ μικρότερη του 10, (ΕΑΤ<10). Στη συνέχεια, εκτιμήθηκαν ορισμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ατόμων κάθε ομάδας, με τη βοήθεια ειδικών ερωτηματολογίων (Άγχους, Κατάθλιψης, Τρόπου αντιμετώ¬πισης προβλημάτων). Με ειδικές στατιστικές μεθόδους έγινε σύγκριση των ομάδων ως προς αυτά τα χαρακτηριστικά και διερεύνηση της ύπαρξης συσχέτισης ανάμεσα στην τάση εμφάνισης διατροφικών διαταραχών και στα συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην τάση εμφάνισης διατροφικών διαταραχών και στα εξής ψυχολογικά χαρακτηριστικά: άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, κατάθλιψη, μειωμένος αυτοέλεγχος ως προς την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, έγινε σύγκριση των δύο ομάδων ως προς την κατανάλωση ορισμένων τροφίμων, την ενασχόληση με δίαιτες, τη χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, την κατανάλωση λίπους και τον δείκτη μάζας σώματος. Βρέθηκε σημαντική διαφορά στην ενασχόληση με δίαιτες και την κατανάλωση λίπους (στο κρέας).

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Nutrition disorders
Διατροφικές διαταραχές
Nutrition - Psychological aspects
Διατροφικές συνήθειες
Food habits
Διατροφή - Ψυχολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2003


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.