Ανάπτυξη ενός λειτουργικού οδηγού για την Α' τάξη του Δημοτικού σχολείου σε θέματα διατροφής και άσκησης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Ανάπτυξη ενός λειτουργικού οδηγού για την Α' τάξη του Δημοτικού σχολείου σε θέματα διατροφής και άσκησης

Χριστοφόρου Γιακουμή, Μαρίνα

Η Ερευνητική αυτή εργασία συνίσταται από δύο μέρη. Το πρώτο, που αποτελεί το ερευνητικό μέρος, είχε σκοπό την διερεύνηση και περιγραφή του φαινομένου της Αγωγής Υγείας στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Το δεύτερο μέρος ήταν επικεντρωμένο στην ανάπτυξη ενός Λειτουργικού Οδηγού σε θέματα διατροφής και άσκησης. Μια υποενότητα του λειτουργικού Οδηγού έχει εφαρμοστεί σε δημοτικό σχολείο, υπό τη μορφή παρέμβασης, με θέμα «η αισθητήρια αντίληψη και η απόλαυση της τροφής». Πολύ σημαντικά για την υγεία των παιδιών είναι τόσο η διατροφή όσο και η άσκηση. Για να διατηρηθεί στη ζωή ο άνθρωπος έχει ανάγκη από διάφορες θρεπτικές ουσίες που αποτελούν την διατροφή του (Πλέσσα, 1986). Από την άλλη και η φυσική αγωγή συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου από τα πανάρχαια χρόνια (Μαρωνίτη, 2000). Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μια αυξανόμενη κινητικότητα σε θέματα που αφορούν την Αγωγή Υγείας στην εκπαίδευση. Πολλοί ερευνητές από όλο τον κόσμο, ασχολήθηκαν με το θέμα και κατάθεσαν τα πορίσματα των μελετών τους σχετικά με την σπουδαιότητα της Αγωγής Υγείας στη δημοτική εκπαίδευση. Αξιόλογη παρουσία και ενασχόληση στα πιο πάνω θέματα έχουμε τόσο από Έλληνες όσο και από Κύπριους ερευνητές. Η Αγωγή Υγείας και η σημαντικότητά της για τα μικρά παιδιά διαφαίνεται και από το ενδιαφέρον Παγκόσμιων Οργανισμών οι οποίοι έθεσαν υπό την προστασία τους το φαινόμενο αυτό, όπως είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Πολλοί είναι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται με την Αγωγή Υγείας στο δημοτικό σχολείο. Σημαντικότατος αναδύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, χωρίς όμως να παραγνωρίζεται το έργο της οικογένειας καθώς και της κοινωνίας γενικότερα. Για την κάλυψη του σκοπού της μελέτης επιλέχθηκε δημοτικό σχολείο στην Λάρνακα. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 44 παιδιά από τα δύο τμήματα της Α΄ τάξης. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό η μέθοδος της παρέμβασης μπορούσε να βελτιώσει τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι υπήρξαν ουσιαστικές βελτιώσεις στην ομάδα παρέμβασης αφού συγκρίνοντας τις δύο ομάδες (πριν και μετά) βρέθηκαν σημαντικές διαφορές προς το καλύτερο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
Exercise
Nutrition
Αγωγή υγείας - Παιδιά
Άσκηση
Health education - Children

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-01-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)