Επιπτώσεις στον άνθρωπο από τη χρήση βαφών για μαλλιά: οι απόψεις καταναλωτριών και επαγγελματιών σε Ελλάδα και Κύπρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Επιπτώσεις στον άνθρωπο από τη χρήση βαφών για μαλλιά: οι απόψεις καταναλωτριών και επαγγελματιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Χριστοδούλου, Δανάη

Το ζήτημα της επικινδυνότητας των καλλυντικών ως χημικές ουσίες στο ανθρώπινο περιβάλλον, απασχολεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες αλλά προβληματίζει και τους ίδιους τους καταναλωτές. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει τις απόψεις καταναλωτριών και επαγγελματιών κομμωτών/τριών σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της χρήσης των βαφών στην ανθρώπινη υγεία και να καταγράψει τη συμπεριφορά τους σχετικά με τη χρήση των διαθέσιμων μέτρων προστασίας. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν με ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε 60 κομμωτές/τριες από το Δήμο Καλλιθέας, 200 καταναλώτριες από Δήμους της Αττικής και 150 καταναλώτριες από τις επαρχίες Λεμεσό και Πάφο της Κύπρου. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε, πως τόσο οι κομμωτές/τριες όσο και οι καταναλώτριες, δεν ανησυχούν σε μεγάλο βαθμό για τους πιθανούς κινδύνους της προσωπικής χρήσης βαφών, ενώ οι καταναλωτές που ανησυχούν για τους κινδύνους, λαμβάνουν ήδη κάποια μέτρα για την προστασία τους. Ακόμη από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ανάλυσης του δείγματος των κομμωτών/τριών και του δείγματος των καταναλωτών που διαμένουν στην Αττική, προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι κομμωτές/τριες δεν πραγματοποιούν το προληπτικό τεστ αλλεργίας σε όλους τους καταναλωτές που βάφουν τα μαλλιά τους για πρώτη φορά. Επιπλέον οι κομμωτές/τριες στην πλειοψηφία τους, θεωρούν τα χημικά γενικά και συγκεκριμένα τις βαφές μαλλιών στο χώρο εργασίας τους, ως ένα σημαντικό εργασιακό κίνδυνο και για το λόγο αυτό λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Μαλλιά - Βαφή
Κομμωτική - Υγιεινολογικές απόψεις
Hair dyes - Physiological effect
Hair dyes - Toxicology
Consumer behavior
υγεία
μαλλιά
επιπτώσεις
απόψεις
Βαφή
Καταναλωτική συμπεριφορά
καταναλωτές

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-03-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)