Οι άμεσες επενδύσεις στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη: οι Ελληνικές τράπεζες στη Βουλγαρία)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Οι άμεσες επενδύσεις στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη: οι Ελληνικές τράπεζες στη Βουλγαρία)

Αλεξάνδροβα, Αλεξάνδρα

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνεται μεγάλη αύξηση των ροών ΑΞΕ. Η ραγδαία ανάπτυξη των μεταφορών, οι αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής, οι εντυπωσιακές εξελίξεις στον τομέα των επικοινωνιών έχουν καταστήσει την κινητικότητα των επιχειρήσεων ευκολότερη από ποτέ. Ωστόσο, κατά τη περίοδο του κεντρικού σχεδιασμού οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ήταν κλειστές στις ΑΞΕ. Η κατάρευση του κομμουνισμού και η μετάβαση των οικονομιών στο σύστημα της αγοράς δημιούργησε νέες προοπτικές ενδός και εκτός αυτών των χωρών. Από τη μία πλευρά το άνοιγμα των οικονομιών δημιούργησε πολυάριθμες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τις ίδιες τις χώρες αυτές, και από την άλλη εκλαμβάνεται ως ευνοϊκή συγκυρία για την αναζωογόνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ευρώπη διαμορφώθηκε η αντίληψη πως το άνοιγμα αυτών των χωρών αποτελεί για τις επιχειρήσεις μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και εξόδου από μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Ανάλογες είναι και οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται στην Ελλάδα, η οποία ως πρότινος δεν διέθετε σημαντική εμπειρία διεθνοποιημένης παραγωγής. Η ευκαιρία που προσφέρεται, λοιπόν, από τη κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστικών οικονομιών είναι από κάθε άποψη μοναδική. Οι μεγαλύτερες προσδοκίες στηρίζονται στις ευκαιρίες για διείσδυση στις αγορές αυτών των χωρών μέσω της πραγματοποίησης άμεσων επενδύσεων. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η εξέταση του φαινομένου στη περιοχή των Βαλκανίων, εστιάζοντας στη θέση της Ελλάδας ως βασική χώρα προέλευσης ΑΞΕ και στο ρόλο που αυτή διαδραματίζει στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλον της περιοχής.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Foreign
Πολυεθνικές εταιρείες
Investments
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Βουλγαρία
Ξένες
Επενδύσεις
International economic relations
Διεθνείς οικονομικές σχέσεις
Εταιρείες
International business enterprises
Banks and banking - Bulgaria
Business enterprises

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-12-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)