Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της οικολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ο ρόλος των μη κυβερνητικών οργανώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της οικολογίας

Παπακωνσταντίνου, Σμαρώ

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) είναι βασικοί φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας, τις οποίες, γενικά, μπορεί κάποιος να ορίσει ως μη – κερδοσκοπικές οργανώσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της κοινωνίας και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα της υγείας, του πολιτισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος κλπ. Ειδικά, οι περιβαλλοντικές ΜΚΟ έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό με τις δράσεις τους στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Στη χώρα μας έχουν αυξηθεί σε αριθμό τα τελευταία 20 περίπου χρόνια και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι περισσότερες ΜΚΟ διοργανώνουν συνέδρια – σεμινάρια και εκδίδουν έντυπο ενημερωτικό υλικό προς ενημέρωση των πολιτών και προσφορά στην τοπική ανάπτυξη της χώρας. Λιγότερες από αυτές προβαίνουν σε έμπρακτη συνεισφορά κυρίως λόγω μη επαρκής οικονομικής στήριξης. Ο ρόλος, λοιπόν, των ΜΚΟ τείνει να είναι περισσότερο ενημερωτικός παρά δραστικός, γι’ αυτό απαιτείται ουσιαστικότερη οικονομική ενίσχυση αυτών από κρατικούς και άλλους συσχετιζόμενους φορείς. Όλες οι ΜΚΟ αναπτύσσουν συνεργασίες κυρίως με άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ και τα τελευταία χρόνια ενδυναμώνεται και ο δεσμός με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τις στηρίζει τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά με την ύπαρξη θεσμικών οργάνων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Μη κυβερνητικές οργανώσεις
Περιβάλλον
Environment
Αειφορική ανάπτυξη
Sustainable development
Non-governmental organizations

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2008-10-29


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.