Επιχειρηματικές δραστηριότητες και προοπτικες αναπτυξης: μελέτη περίπτωσης: ο νομός Τρικάλων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Αποθετήριο :
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΣΤΙΑ
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Επιχειρηματικές δραστηριότητες και προοπτικες αναπτυξης: μελέτη περίπτωσης: ο νομός Τρικάλων

Κούτσια, Θεοπίστη

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό να μελετήσει την συμβολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην τοπική ανάπτυξη του νομού Τρικάλων και τους τρόπους μελλοντικής ανάπτυξης του τριτογενή τομέα. Ειδικότερα, σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν οι κάτοικοι του νομού Τρικάλων είναι ικανοποιημένοι από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και κατά πόσο έχουν συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη του νομού. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας, δηλαδή την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βασίζεται στην διακίνηση ερωτηματολογίων τα οποία συντάχτηκαν από τον γράφοντα και μοιράστηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα 350 ατόμων, από τους οποίους συλλέχτηκαν 300 πλήρως ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Από τη διεξαγωγή της έρευνας συμπεράναμε ότι η ανάπτυξη του τριτογενή τομέα παραγωγής, μέσω της βελτίωσης όλων εκείνων των παραγόντων που αποτελούν κύριες συνιστώσες, της ενεργής συμμετοχής των τοπικών φορέων, της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόζουν και της προσωπικής συμμετοχής των ίδιων των κατοίκων, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων ενός τόπου, μειώνεται η φυγή των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και η περιοχή αναπτύσσεται σημαντικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Business enterprises - Greece - Trikala (Nome)
Sustainable development - Greece - Trikala (Nome)
Επιχειρήσεις - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Entrepreneurship - Greece - Trikala (Nome)
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-11-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.