Επιχειρηματικές δραστηριότητες και προοπτικες αναπτυξης: μελέτη περίπτωσης: ο νομός Τρικάλων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Επιχειρηματικές δραστηριότητες και προοπτικες αναπτυξης: μελέτη περίπτωσης: ο νομός Τρικάλων

Κούτσια, Θεοπίστη

Η παρούσα πτυχιακή μελέτη έχει ως σκοπό να μελετήσει την συμβολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην τοπική ανάπτυξη του νομού Τρικάλων και τους τρόπους μελλοντικής ανάπτυξης του τριτογενή τομέα. Ειδικότερα, σκοπός ήταν να διερευνηθεί αν οι κάτοικοι του νομού Τρικάλων είναι ικανοποιημένοι από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και κατά πόσο έχουν συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη του νομού. Όσον αφορά το δεύτερο μέρος της εργασίας, δηλαδή την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βασίζεται στην διακίνηση ερωτηματολογίων τα οποία συντάχτηκαν από τον γράφοντα και μοιράστηκαν σε ένα τυχαίο δείγμα 350 ατόμων, από τους οποίους συλλέχτηκαν 300 πλήρως ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια. Από τη διεξαγωγή της έρευνας συμπεράναμε ότι η ανάπτυξη του τριτογενή τομέα παραγωγής, μέσω της βελτίωσης όλων εκείνων των παραγόντων που αποτελούν κύριες συνιστώσες, της ενεργής συμμετοχής των τοπικών φορέων, της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών που εφαρμόζουν και της προσωπικής συμμετοχής των ίδιων των κατοίκων, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των ανθρώπων ενός τόπου, μειώνεται η φυγή των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και η περιοχή αναπτύσσεται σημαντικά.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Business enterprises - Greece - Trikala (Nome)
Sustainable development - Greece - Trikala (Nome)
Επιχειρήσεις - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Επιχειρηματικότητα - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Τοπική ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)
Entrepreneurship - Greece - Trikala (Nome)
Αειφορική ανάπτυξη - Ελλάδα - Τρίκαλα (Νομός)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-11-01


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)